กปน. ประสานความร่วมมือ เรือนจำพิเศษมีนบุรี ดำเนินโครงการ “สร้างโอกาสสร้างอาชีพ”

กปน. ประสานความร่วมมือ เรือนจำพิเศษมีนบุรี ดำเนินโครงการ “สร้างโอกาสสร้างอาชีพ”

 

 

 

กปน. ประสานความร่วมมือ เรือนจำพิเศษมีนบุรี ดำเนินโครงการ “สร้างโอกาสสร้างอาชีพ” ฝึกอบรมวิชาชีพช่างประปาเบื้องต้นกับผู้ต้องขังชั้นดี ตามโครงการ CSR ของ กปน. และสนับสนุนโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย
 
 
 
 
เมื่อเร็วๆ นี้ ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร นางเมธาวี สุชาติล้ำพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) การประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการสร้างโอกาสสร้างอาชีพ” โดยมี พันเอก ปริวรรตน์ วิมลปรีชาพงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมวิชาชีพช่างประปาเบื้องต้นให้กับผู้ต้องขังชั้นดีในทัณฑสถาน สถานพินิจฯ หรือผู้ที่ขาดอิสระทางสังคม เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. ซึ่งถือเป็นการต่อยอดโครงการช่างประปาเพื่อประชาชนของ กปน. ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และยังเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 อีกด้วย
 
 
สำหรับ “โครงการสร้างโอกาสสร้างอาชีพ” จะช่วยให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมอบรมได้เตรียมความพร้อม ก่อนออกไปใช้ชีวิตในสังคม ให้สามารถดูแลตัวเองได้ สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และเป็นคนดีของสังคมต่อไป ซึ่งการอบรมมีระยะเวลาหลักสูตรละ 2 วัน โดยแบ่งเป็น
- รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ต้องขังชาย จำนวน 30 คน วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2565
- รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ต้องขังหญิง จำนวน 30 คน วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565