จุรินทร์-คุณหญิงกัลยา จับมือBNI นักธุรกิจรุ่นใหม่โคราช พัฒนาโคราชเชื่อมอีสานเชื่อมโลก

จุรินทร์-คุณหญิงกัลยา จับมือBNI นักธุรกิจรุ่นใหม่โคราช พัฒนาโคราชเชื่อมอีสานเชื่อมโลก

 

  

 

จุรินทร์-คุณหญิงกัลยา จับมือBNI นักธุรกิจรุ่นใหม่โคราช พัฒนาโคราชเชื่อมอีสานเชื่อมโลก
 
 
 
 
 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางปัณรสี ครุฑขุนทด ทปษ.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่โคราช กลุ่มเครือBNI–Rising Star Korat (Business Network International) องค์กรระดับโลกที่รวมกลุ่มผู้ประกอบการในระดับเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อช่วยเหลือในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และเป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการตลาดแบบแนะนำธุรกิจ (Referral Organization) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และในปี 2015 BNI มีมากกว่า 7,500 Chapter และมีสมาชิกมากกว่า 180,000 คน ใน 60 ประเทศทั่วโลก มีการมอบโอกาสทางธุรกิจให้กันมากถึง 8 ล้านโอกาส
 
 


 
 
ทั้งนี้เพื่อจับมือกันพัฒนาโคราชเชื่อมอีสานเชื่อมโลก ด้วยนโยบายท้องถิ่นจนถึงนโยบายระดับประเทศ