CHANGE Business

กปน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล ถวายพระพรชัยมงคล

 กปน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เคทีซีส่งมอบต่อเงินบริจาคสมาชิกบัตรฯ สมทบทุนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ

 เคทีซีส่งมอบต่อเงินบริจาคสมาชิกบัตรฯ สมทบทุนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ

กรุงศรี จับมือ แบล็คร็อค จัดสัมมนาพิเศษ “ชี้โอกาสลงทุนในกองทุน Private Equity ระดับโลก”

 กรุงศรี จับมือ แบล็คร็อค จัดสัมมนาพิเศษ “ชี้โอกาสลงทุนในกองทุน Private Equity ระดับโลก”

กปน. จับมือ ShopeePay ยกเว้นค่าบริการจ่ายบิลค่าน้ำประปา

 กปน. จับมือ ShopeePay ยกเว้นค่าบริการจ่ายบิลค่าน้ำประปา เมื่อชำระเงินผ่าน แอปฯ Shopee ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ส.ค. 65 นี้

กปน. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 กปน. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา