CHANGE ท่องแดนธรรม

ข่าวมงคลรับปีใหม่ เชิญชวนคนไทยเข้ากราบพระบรมเกศาธาตุ พร้อมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดบวรฯ ๓๑ ธันวาคมนี้

ข่าวมงคลรับปีใหม่ เชิญชวนคนไทยเข้ากราบพระบรมเกศาธาตุ พร้อมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดบวรฯ ๓๑ ธันวาคมนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ ปฐมอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา ครั้งประวัติศาสตร์

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ ปฐมอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา ครั้งประวัติศาสตร์ ประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะได้จนถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม...

สามเณร 1 รูป พระธรรมทูต 1 รูป ผู้ต่อลมหายใจพระพุทธศาสนา ที่เกือบสูญสิ้นในเกาะลังกาเมื่อเกือบ 300 ปีก่อน

สามเณร 1 รูป พระธรรมทูต 1 รูป ผู้ต่อลมหายใจพระพุทธศาสนา ที่เกือบสูญสิ้นในเกาะลังกาเมื่อเกือบ 300 ปีก่อน ให้กลับมายิ่งใหญ่จวบจนปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ”ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ”ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๕ ธันวาคม นี้

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร รับการถวายโล่เกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga awards -2019

สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร รับการถวายโล่เกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga awards -2019

อ่านเพิ่มเติม...