CHANGE Event

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดงาน “Agency Annual Awards 2023”

        พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดงาน “Agency Annual Awards 2023”

 

มาย บาย เคทีซี จับมือ J POINT เสริมแกร่งเชื่อมแพลตฟอร์ม

        มาย บาย เคทีซี จับมือ J POINT เสริมแกร่งเชื่อมแพลตฟอร์ม  เพิ่มช่องทางแลกคะแนน และสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายสำหรับสมาชิก

 

KBTG จับมือ ISTQB พัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์สู่การเป็นที่หนึ่งด้านเทคในภูมิภาค

       KBTG จับมือ ISTQB พัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์สู่การเป็นที่หนึ่งด้านเทคในภูมิภาค

 

คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเร่งบริหารงานเชิงรุก เพื่อให้การเคหะแห่งชาติ

       คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเร่งบริหารงานเชิงรุก เพื่อให้การเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน