กปน. ชวนดู คลอรีนในน้ำประปา = สัญลักษณ์แห่งความสะอาด

กปน. ชวนดู คลอรีนในน้ำประปา = สัญลักษณ์แห่งความสะอาด

 

  

 

กปน. ชวนดู คลอรีนในน้ำประปา = สัญลักษณ์แห่งความสะอาด 
 
 
 
 
การประปานครหลวง (กปน.) เติมคลอรีนในกระบวนการผลิตน้ำประปาในปริมาณที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 0.2-2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้ปริมาณคลอรีนในน้ำประปาไม่ควรเกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงจะมีความสะอาด และปลอดภัย
พูดง่าย ๆ ก็คือ #กลิ่นคลอรีนในน้ำประปาถือเป็นเรื่องปกติ คลอรีนในน้ำประปามีความจำเป็นในการฆ่าเชื้อโรคให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นปริมาณเหมาะสมที่สามารถบริโภคได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ดังนั้น น้ำประปามีกลิ่นคลอรีน ก็ยังดื่มได้ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนจ้า