บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา “เข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ พระวิหารพระอัฏฐารสครีสุคตทศพลญาณบพิตร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร