“ประจวบคีรีรัน ปีที่ 3” งานวิ่งที่เป็นสับปะรดที่สุดโดยทิปโก้ เนืองแน่นอ่าวมะนาวด้วยนักวิ่งปอดเหล็ก กว่า 4,000 ชีวิต

“ประจวบคีรีรัน ปีที่ 3” งานวิ่งที่เป็นสับปะรดที่สุดโดยทิปโก้ เนืองแน่นอ่าวมะนาวด้วยนักวิ่งปอดเหล็ก กว่า 4,000 ชีวิต

 

 

 

 

 

“ประจวบคีรีรัน ปีที่ 3” งานวิ่งที่เป็นสับปะรดที่สุดโดยทิปโก้
เนืองแน่นอ่าวมะนาวด้วยนักวิ่งปอดเหล็ก กว่า 4,000 ชีวิต

 บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจทิปโก้ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดงานวิ่งมาราธอน "ประจวบคีรีรัน ปีที่ 3" ตบเท้าลุยวิ่งบนอ่าวมะนาว พร้อมผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 ชีวิต เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการมีสุขภาพที่ดีนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดประจวบศีขันธ์ โดยการมอบเงินรายได้จำนวน 1,502,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ที่ถือเป็นส่วนสำคัญของกลุ่มอาหารทิปโก้มากว่า 40 ปี สอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ที่ต้องการสร้างสุขภาวะที่ดีสูสังคม (bring wellness to society)" คู่สังคมไทยมาโดยตลอด เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ สโมสรอ่าวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์