‘AIA Vitality’ ติด 1 ใน 10 ภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในครึ่งปีแรกของปี 2562 จาก YouTube

‘AIA Vitality’ ติด 1 ใน 10 ภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในครึ่งปีแรกของปี 2562 จาก YouTube

 

 

 

  

 ‘AIA Vitality’ ติด 1 ใน 10 ภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ในครึ่งปีแรกของปี 2562 จาก YouTube

 
เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ รับมอบรางวัล YouTube Ads Leaderboard H1 2019 หรือ รางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในครึ่งปีแรกประจำปีพ.ศ. 2562 จาก YouTube ซึ่งมี นายณุวีร์ พงษ์สถิตย์พร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอชดี ประเทศไทย จำกัด ตัวแทนในการจัดการสื่อโฆษณาของเอไอเอ ประเทศไทย เป็นผู้ส่งมอบ ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวจากภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ “สบายใจอย่างหมาก ฝากชีวิตไว้กับคิม” ซึ่งได้ หมาก-ปริญ สุภารัตน์ AIA Vitality Ambassador เป็นผู้ดำเนินเรื่องหลักในภาพยนตร์โฆษณา นำเสนอแนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพผ่านโครงการ AIA Vitality ประกันสำหรับคนรักสุขภาพ ซึ่งทำให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปเข้าใจผลิตภัณฑ์ AIA Vitality และสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยโฆษณาดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจนติด 1 ใน 10 ภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดผ่านช่องทาง YouTube ถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอในการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ดังคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’