SCG จับมือ CPN คว้า LEED Platinum หมวด Commercial Interior Retail

SCG จับมือ CPN คว้า LEED Platinum หมวด Commercial Interior Retail

 

 

 

  

SCG จับมือ CPN คว้า LEED Platinum หมวด Commercial Interior Retail – Restaurant/Cafeteria รายแรกของเอเชีย

ยกระดับศูนย์อาหาร ด้วยงานออกแบบอาคารเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม พนักงาน และลูกค้า

 

 

เอสซีจี โดย SCG Green Building Solution จับมือ เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) พัฒนาศูนย์อาหาร “foodwOrld” ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สู่มาตรฐานระดับสูงสุดของ LEED Platinum ในหมวด Commercial Interior Retail – Restaurant / Cafeteria เป็นรายแรกของเอเชีย ด้วยการออกแบบและปรับปรุงศูนย์อาหารให้คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่และรักษ์โลกอย่างยั่งยืน

 

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัดกล่าวว่า “เอสซีจี โดย SCG Green Building Solution คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานภายในอาคารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสินค้า ตลอดจนโซลูชั่นด้านที่ปรึกษาเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากลแบบครบวงจรมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากองค์กรระดับประเทศและสากลหลายองค์กรให้ร่วมออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน เช่น สตาร์บัคส์ คอฟฟี (ประเทศไทย) และโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย โดยล่าสุดเอสซีจีได้รับโอกาสให้เป็นที่ปรึกษาอาคารเขียว ดูแลการดำเนินการโครงการปรับปรุงศูนย์อาหาร "foodwOrld" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้ประหยัดพลังงาน มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการการก่อสร้างและเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินท์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของลูกค้าและพนักงานผู้ใช้งานภายในอาคารทุกคน ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของเอสซีจีที่สามารถร่วมพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพตามเนื้อหาการประเมินอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา หรือ Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) ระดับสูงสุดในทุกด้าน จนทำให้ CPN ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัล LEED Platinum หมวด Commercial Interior Retail – Restaurant/Cafeteria เป็นรายแรกของเอเชีย”

 

ทางด้าน นายจิรวัฑฒ์ นิรุธนภาพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “CPN ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการเพื่อตอบโจทย์การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงมีแผนงานที่จะปรับปรุงพื้นที่ศูนย์อาหารบริเวณชั้น 7 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร และเป็นจุดรองรับการใช้งานมากที่สุดแห่งหนึ่งในศูนย์การค้า โดยตั้งใจออกแบบให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นต้นแบบของการช่วยอนุรักษ์และประหยัดทรัพยากรในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง CPN เล็งเห็นว่า SCG Green Building Solution เป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานะ LEED Consultant ที่มีบริการครบวงจรและมีสินค้าที่ตอบโจทย์การออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว จึงมั่นใจมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาปรับปรุงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายที่ตั้งไว้และขอการรับรอง LEED ระดับ Gold โดยเอสซีจีได้ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยความเชี่ยวชาญ จนทำให้ผ่านการรับรองได้ถึงระดับ Platinum ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความสำเร็จครั้งนี้ นับเป็นการยกระดับมาตรฐานศูนย์อาหาร ของประเทศไทยสู่เกณฑ์ความยั่งยืนระดับโลก และเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของทาง CPN และเอสซีจีที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของไทยอย่างจริงจัง”

 

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนของอาคารที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในโลก สำหรับหน่วยงานที่สนใจยื่นขอการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว สามารถติดต่อ SCG Green Building Solution เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ที่หมายเลข 02-586-5010 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องมาตรฐานอาคารเขียว และเลือกชมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเอสซีจี พร้อมตอบโจทย์อาคารเขียวอย่างครบวงจร ได้ที่ http://greenbuilding-material.com

 

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของเอสซีจีได้ที่ http://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

 

 

 

SCG partnered with CPN and earned Asia’s first LEED Platinum in Commercial Interior

Retail – Restaurant/Cafeteria with Central World’s foodwOrld improvements using green building design

for environment, employees, and customers

 

SCG, through SCG Green Building Solution, partnered with Central Pattana (CPN) as the consultant and developed foodwOrld food court at Central World shopping plaza into the first in Asia to qualify for the top standards, earning LEED Platinum rating in Commercial Interior Retail – Restaurant / Cafeteria category, with the design and renovation which prioritized energy and environmental sustainability and aimed to contribute to building a desirable society and conserving the earth in a sustainable way.

 

Mr. Wachirachai Koonamwattana, Head of Living Solution Business, SCG Cement-Building Materials Co., Ltd., said “SCG, through SCG Green Building Solution, prioritizes resource and energy conservation for maximum efficiency inside of a building. Therefore, we have always been striving to develop technologies and innovative products, as well as integrated consultancy solutions on eco-friendly constructions with international standards. We have been trusted by several national and international organizations for partnership in designing energy efficient buildings, such as Starbucks Coffee (Thailand) and Toyota Motor Thailand. Most recently, we had the opportunity to serve as green building consultant overseeing the operation of "foodwOrld" renovation project at Central World shopping center, ensuring energy saving and water efficiency as well as construction management and material selection which reduces carbon footprints, in order to create a healthy environment for all of the customers and the employees who utilize the building. We are proud to have been a part of the development which improved the establishment’s efficiency to pass the evaluation of the U.S. Green Building Council or Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) with highest ratings in every aspect, earning CPN the first LEED Platinum award in Asia from Commercial Interior Retail – Restaurant/Cafeteria category.”

 

Mr. Jirawat Nirutnapaphan, Assistant Director of Business Development Department at Central Pattana Public Co., Ltd., said “CPN prioritizes developing its projects to correspond with sustainable environment care. Therefore, when we had a plan to renovate Central World’s 7th floor food court which occupies over 2,000 square meters of space and serves as the most utilized area in the shopping center, we were determined to design it as a pioneer model for long-termed and tangible preservation and conservation of resources. We acknowledge SCG Green Building Solution as an expert in LEED Consultant who offers integrated solutions and provides perfect products for designing and constructing a green building. Therefore, we were confident to entrust SCG with an assignment as consultant overseeing the renovation, aiming for a LEED Gold certification. SCG Green Building Solution has closely and expertly supervised us, resulting in the award of Platinum level, which exceeded our initial expectations. This success denotes an improvement of standards for cafeterias in Thailand, rising to the global sustainability criterion, and proves the conviction of CPN and SCG in putting dedicated efforts into promoting Thailand’s environmental sustainability.”

 

Moreover, U.S. Green Building Council’s rating system is the foremost globally recognized assessment standard for sustainable buildings. Any organization seeking to apply for a green building certification is welcome to contact SCG Green Building Solution for consultant services through telephone at 02-586-5010  or e-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . For acquiring further information on green building standards, browsing SCG’s environment-friendly construction materials, or inquiring on our integrated solutions of green building, please check http://greenbuilding-material.com

 

For those who are interested in SCG’s movement, Please browse http://scgnewschannel.com and Facebook: scgnewschannel or Twitter: @scgnewschannel or Line@: @scgnewschannel for further information.