ไทยประกันชีวิตประกาศเข้าถือหุ้น CB Insurance เมียนมา สัดส่วน 35%

ไทยประกันชีวิตประกาศเข้าถือหุ้น CB Insurance เมียนมา สัดส่วน 35%

 

 

 

 

ไทยประกันชีวิตประกาศเข้าถือหุ้น CB Insurance เมียนมา สัดส่วน 35% เป็นบริษัทประกันชีวิตไทยแห่งแรกที่บุกตลาดเมียนมาผ่านการร่วมทุน มั่นใจผสานศักยภาพของทั้งสองแห่งเสริมความแข็งแกร่ง

 

 

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์ที่มุ่งขยายตลาดไปยังประเทศในภูมิภาค AEC ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี บริษัทฯ จึงตัดสินใจร่วมทุนในบริษัท Citizen Business Insurance จำกัด (มหาชน) หรือ CB Insurance สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในสัดส่วน 35% ซึ่งไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตอาเซียนแห่งแรกที่ขยายสู่ตลาดเมียนมา ในลักษณะการเข้าถือหุ้นบริษัทประกันชีวิตท้องถิ่น

 

การร่วมทุนในครั้งนี้ เป็นการผสานจุดแข็งของไทยประกันชีวิต ในฐานะบริษัทประกันชีวิตไทยขนาดใหญ่ ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 3 ของธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันชีวิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ขณะที่ CB Insurance มีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคชาวเมียนมา และมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

 

“ธุรกิจประกันชีวิตในเมียนมามีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบกับเมียนมาเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมากกว่า 50 ล้านคน ส่งผลให้มีโอกาสในการขยายตลาดประกันชีวิตได้สูง การร่วมทุนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการ ที่สามารถสร้างประโยชน์และหลักประกันชีวิตที่มั่นคงให้แก่ชาวเมียนมาได้ในระยะยาว” นายไชยกล่าว

 

ทั้งนี้ ไทยประกันชีวิตจะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าชาวเมียนมาได้อย่างครบรอบด้าน อาทิ แบบประกันประเภทออมทรัพย์ แบบประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งเป็นแบบประกันที่ตลาดมีความต้องการในปัจจุบัน และในอนาคตจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันประเภทอื่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 

การร่วมทุนดังกล่าว ได้รับการรับรองจากกระทรวงแผนงานและการเงิน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งไทยประกันชีวิตและ CB Insurance อยู่ระหว่างดำเนินการในรายละเอียดการร่วมทุน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนตุลาคม 2562