ธ.ก.ส.เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนหน่วยละ 20 บาท ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile-ร้าน 7-Eleven

ธ.ก.ส.เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนหน่วยละ 20 บาท ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile-ร้าน 7-Eleven

 

 

 

 
ธ.ก.ส.เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนหน่วยละ 20 บาท ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile-ร้าน 7-Eleven เริ่ม 18 ส.ค.นี้ ออกรางวัลงวดแรก 16 ก.ย.62
 
 
 
 
นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ซึ่งเป็นสลากชนิดไร้ใบตราสาร 50,000 หมวดๆละ 10,000 หน่วย รวม 500 ล้านหน่วยๆละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 ล้านบาทเพื่อเป็นทางเลือกในการออมเงินของเกษตรกร ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ฝากรายย่อย โดยจูงใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงทุนเสี่ยงโชคที่มีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินทุน ไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินด้วยการออม “ออมน้อย ฝากง่าย คืนทุน ลุ้นโชค ออมทุกเดือน ลุ้นทุกเดือน”
 
 
ทั้งนี้ ธ.ก.ส.เปิดรับลงทะเบียนผู้ฝากสลาก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ และเปิดรับฝากผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile วันที่ 18 ส.ค.62 และฝากผ่าน ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ค่าธรรมเนียมตามผู้ให้บริการกำหนดตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.62
 
 
สำหรับสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน มีอายุการรับฝาก 2 ปี ฝากขั้นต่ำ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/งวดที่ฝาก เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.20 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี (ไถ่ถอนคืนได้เมื่อครบกำหนด) หมวดสลากประกอบด้วยอักษรภาษาไทย 4 หลักและตามด้วยหมายเลขสลาก 4 หลัก (0000 ถึง 9999)โดยผู้ฝากสามารถลุ้นรางวัล เลข 4 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท และรางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวดมูลค่า 2,000,000 บาทได้ในงวดที่ฝาก ถ้าต้องการลุ้นรางวัลใหญ่ทุกงวด ต้องออมทุกงวด
 
 
นอกจากนี้ผู้ฝากยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเลข 4 ตัว ไม่เสี่ยงหมวด มูลค่ารางวัลละ 20 บาท โดยลุ้นรับรางวัลได้ตลอดอายุสลาก 24 งวด สำหรับผู้ออมอย่างน้อย 6 งวดขึ้นไปตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.62-15 ก.ค.63 ลุ้นรับรางวัลทองคำแท่งมูลค่า รางวัลละ 1,000,000 บาทจำนวน 2 รางวัลรวมมูลค่า 2,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน(ครั้งแรกวันที่ 16 ก.ย.62)ธนาคารนับรอบการออม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ของเดือนที่ออมและสิ้นสุดวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเวลา 23.00 น.
 
 
ทั้งนี้สามารถตรวจผลการออกรางวัลได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.baac.or.th วิทยุกระจายเสียงคลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1 900 1901 98 และ 1900 222 299 โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย กด *499222 หรือแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile