"ธอส." ฉลอง 66 ปี ส่งสินเชื่อวิมานเมฆ ดอกเบี้ย6 เดือนแรก 0.66% ต่อปี หนุนคนอยากมีบ้าน

"ธอส." ฉลอง 66 ปี ส่งสินเชื่อวิมานเมฆ ดอกเบี้ย6 เดือนแรก 0.66% ต่อปี หนุนคนอยากมีบ้าน

 

 

 

 
"ธอส." ฉลอง 66 ปี ส่งสินเชื่อวิมานเมฆ ดอกเบี้ย6 เดือนแรก 0.66% ต่อปี หนุนคนอยากมีบ้าน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบ 66 ปี จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อวิมานเมฆ กรอบวงเงินรวม 27,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 0.66% ต่อปี เดือนที่ 7-20 อัตราดอกเบี้ย 2.66% ต่อปี เดือนที่ 21-36 อัตราดอกเบี้ย 3.66% ต่อปี เฉลี่ยดอกเบี้ย 3 ปีแรกเพียง 2.77% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้า สวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.00% ต่อปี และกรณีลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.50% ต่อปี สาหรับลูกค้าที่ มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท และมีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.00% ต่อปี (ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. อยู่ที่ 6.625% ต่อปี นอกจากนี้พิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินกู้ โดยภายหลัง จากเปิดให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2562

อย่างไรก็ตามล่าสุด ณ วันที่ 26 ก.ย.2562 มีผู้ยื่นคาขอกู้แล้วจานวนกว่า 4,000 ล้านบาท และธนาคารอนุมัติสินเชื่อแล้วจานวน 2,100 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อยื่นกู้ตาม วัตถุประสงค์การกู้ตามที่ธนาคารกาหนด และทานิติกรรมได้ถึงวันที่ 27 ธ.ค.2562 หรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อ เต็มกรอบวงเงิน 27,000 ล้านบาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์