เอสซีจี เร่งเครื่องธุรกิจแพคเกจจิ้ง

เอสซีจี เร่งเครื่องธุรกิจแพคเกจจิ้ง

 

 

 

 
 
 
เอสซีจี เร่งเครื่องธุรกิจแพคเกจจิ้ง เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเอสซีจี แพจเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SCGP”) และนำ SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อระดมทุนเสริมศักยภาพธุรกิจดาวรุ่ง รับโอกาสตลาดเติบโต
 
 
 
 
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปิดเผยว่า “เอสซีจีเล็งเห็นว่าธุรกิจแพคเกจจิ้งมีศักยภาพที่โดดเด่น และยังมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีอัตราการบริโภคและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะสำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าที่ซื้อขายผ่านช่องทาง E-commerce โดยเฉพาะในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตที่สูงและมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างมากและต่อเนื่องในอนาคต โดยในปี 2561 ตลาดแพคเกจจิ้งในอาเซียนมีมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์
 
 
ดังนั้น เพื่อให้เอสซีจีสามารถเร่งสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพการเติบโตของธุรกิจแพคเกจจิ้งในภูมิภาค ทั้งในด้านฐานการผลิตและการตลาดให้ตอบสนองกับความต้องการในตลาดได้ดีมากยิ่งขึ้น เอสซีจีจึงได้อนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SCGP ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของ SCGP ภายหลังการเพิ่มทุนและนำ SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีการเติบโตในอนาคต และเพื่อให้ SCGP สามารถระดมทุนมาใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจแพคเกจจิ้งของเอสซีจีทั้งในและต่างประเทศให้เติบโตรวมทั้งเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
 
 
อีกทั้ง SCGP ยังจะสามารถระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหาเงินทุนในรูปแบบอื่น ๆ ผ่านช่องทางของตลาดทุนได้ด้วยตัวเอง และสามารถปรับโครงสร้างการบริหารธุรกิจในอนาคตให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้การบริหารจัดการ การพัฒนา และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของ SCGP มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยที่เอสซีจีจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีอำนาจควบคุม SCGP ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และ SCGP จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของเอสซีจีเช่นเดิม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เอสซีจีได้รับประโยชน์กลับมาจากผลการดำเนินงานของ SCGP ที่มีโอกาสสร้างมูลค่าการเติบโตในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นด้วย
 
 
ทั้งนี้ ธุรกิจแพคเกจจิ้งของเอสซีจี จะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาจุดแข็งและสร้างโอกาส ทั้งในด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีวัสดุหลากหลายประเภท (Multi-materials) ทั้งกระดาษและพอลิเมอร์ พร้อมการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated packaging solutions provider) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ผ่านการเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำระดับโลก และการควบรวมหรือการซื้อกิจการ (Merger & Acquisition: M&A) ในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพการเติบโตโดยในปี 2562 ได้มีการเข้าซื้อ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ในอินโดนีเซีย และบริษัท วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ในไทย ตลอดจนการมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งในไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมทั้งประเทศอื่นๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนในอนาคต ให้สามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิตที่ธุรกิจแพคเกจจิ้งมีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าชั้นนำระดับสากลได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำต่อไป”
 
 
SCG accelerates growth of its Packaging Business with IPO and listing of SCG Packaging Public Company Limited (SCGP) on the SET
 
October 28, 2019 – Bangkok: SCG announces its growth strategy to accelerate the increase in the capabilities of its Packaging Business with an up to 30% equity raising, through an initial public offering (IPO) and listing on the Stock Exchange of Thailand (SET) of SCGP. This initiative is to increase SCGPs growth across ASEAN and other regions, while offering innovative products and solutions through its integrated business model.
 
Mr. Roongrote Rangsiyopash, President & CEO, SCG stated “as SCG foresees a significant potential growth in its Packaging Business; particularly in ASEAN where the consumption rate and purchasing power for consumer goods, food & beverage, and E-Commerce products have been and are expected to continue rising. Countries such as Thailand, Indonesia, the Philippines and Vietnam are high growth markets and have potential to grow further. In 2018, the packaging business in ASEAN was estimated to be valued at approximately US$ 50,000 million.
 
In order to capture market opportunities and strengthen the growth potentials of our Packaging Business, SCG approves of SCGP’s plans to list its newly issued ordinary shares on the SET. The portion of the shares to be offered for sale in the IPO will not exceed 30% of SCGP's paid-up capital after its capital increase, whereby the proceeds from the contemplated offering will be primarily used by SCGP for investment in business expansions domestically and internationally, as well as for capital structure improvements. Following the IPO, SCG will remain the major and controlling shareholder of SCGP, holding not less than 70% of SCGP's paid-up capital, after its capital increase, while SCGP will remain SCG's subsidiary. This transformative transaction for SCGP is also expected to generate benefits and maximize value for SCG in the long run.

 

 

 

SCGP will continue to develop and improve its strengths and create opportunities for itself by developing packaging with multi-materials (both fiber-base and polymer-base), along with the offering of integrated packaging solutions, efficiency improvement through the use of digital technology and collaborating with world class business partners. SCGP has recently been expanding its operations through acquisitions with high growth potential in ASEAN; such acquisitions included the acquisitions of Visy Packaging in Thailand and PT Fajar Surya Wisesa Tbk. in Indonesia. SCGP’s aim is to rapidly enhance overall production efficiency and expand its market coverage and increase its range of expertise in Thailand, Vietnam, the Philippines, Malaysia, Indonesia and other countries within and outside of ASEAN within the framework of sustainable business operations in accordance with the principles of the Circular Economy. SCGP’s expansion of its production base in various geographies and of its customer networks will enable it to maintain its position as the leading integrated packaging solutions provider that can address our world-class customers’ needs at all levels of operations, from upstream to downstream.”