กรุงศรี-สสว. หนุน SME รายย่อยด้วยสินเชื่อ SME Quick Loan

กรุงศรี-สสว. หนุน SME รายย่อยด้วยสินเชื่อ SME Quick Loan

 

 

 

 

 

กรุงศรี-สสว. หนุน SME รายย่อยด้วยสินเชื่อ SME Quick Loan อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมติดอาวุธความรู้และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

 

 

กรุงเทพฯ (1 พฤศจิกายน 2562) – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยธนาคารได้นำเสนอสินเชื่อ SME Quick Loan ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5% ในช่วง 2 ปีแรกสำหรับวงเงินกู้ระยะยาว (T/L) ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกของ สสว. พร้อมทั้งร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และให้คำปรึกษาเพื่อต่อยอดการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

 

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผู้ประกอบการ SME เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย กรุงศรีจึงมุ่งมั่นสนับสนุนให้ SME ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการคือความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดี ดังนั้นความร่วมมือระหว่างกรุงศรี และ สสว. ในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ให้กับ SME ไทยทั้งสองเรื่อง โดยธนาคารได้นำเสนอสินเชื่อ SME Quick Loan ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5% ในช่วง 2 ปีแรก สำหรับวงเงินกู้ระยะยาว (T/L)ให้กับผู้ประกอบการ SME ประเภทนิติบุคคล และเป็นสมาชิกของ สสว. อีกทั้งผู้ประกอบการยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นบัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่าสูงสุด 4,000 บาท เมื่อตั้งวงเงินสินเชื่อ SME Quick Loan ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2562 ในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารได้เป็นพันธมิตรกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วมงานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์ (Care Expo Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน สร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ”

 

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังการลงนามความร่วมมือเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่า “การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล 4.0 มีการแข่งขันอย่างรุนแรง แต่เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งแหล่งเงินทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงธุรกิจทั้งในด้านการเพิ่มความหลากหลายและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การขยายธุรกิจ นำไปสู่การแข่งขันในสถานการณ์ปัจจุบัน”

 

นายสุวรรณชัยเผยอีกว่า จากปัญหาดังกล่าว สสว. จึงได้ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SMEs ผู้รับบริการภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกของ สสว. และลงทะเบียนเป็นสมาชิก SME Connext ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างง่ายขึ้นและได้รับความคุ้มค่าสูงสุด รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการก่อนดำเนินการยื่นกู้เงินกับทางธนาคาร เพื่อให้สามารถนำแหล่งเงินทุนนี้ไปริเริ่ม ปรับเปลี่ยน หรือขยายธุรกิจ นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจ

 

 

ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิก สสว. ได้ที่ www.sme.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call 1572

 

 

เกี่ยวกับกรุงศรี
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานกว่า 74 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 698 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 658 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 33,969 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 8.9 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด) อีกด้วย

กรุงศรี มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

เกี่ยวกับ MUFG (มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป)
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 1,800 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 150,000 คน ซึ่งนำเสนอบริการที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์ แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ ซึ่งรวมทั้ง MUFG Bank, Ltd. มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ทรัสต์ แอนด์ แบงก์กิ้ง คอร์เปอเรชั่น (ทรัสต์แบงก์ชั้นนำของญี่ปุ่น) และมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซิเคียวริตี้ โฮลดิ้ง หนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก