เมืองไทยประกันชีวิตชู “อีลิท เฮลท์” คุ้มครองสุขภาพควบการลงทุน mDesign คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก 20-100 ล้านบาทต่อปี

เมืองไทยประกันชีวิตชู “อีลิท เฮลท์” คุ้มครองสุขภาพควบการลงทุน mDesign คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก 20-100 ล้านบาทต่อปี

 

 

 

 
 
 
 
เมืองไทยประกันชีวิตชู “อีลิท เฮลท์” คุ้มครองสุขภาพควบการลงทุน mDesign คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก 20-100 ล้านบาทต่อปี
 
 
 
 
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่าปัจจุบันผู้บริโภคมีความตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อให้สามารถใช้จ่ายอย่างเพียงพอสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เข้าถึงความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้า ตามแนวคิด “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต ล่าสุดได้เพิ่มทางเลือกความคุ้มครองสุขภาพอย่างเหนือระดับ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ (Elite Health) เมื่อซื้อแนบแบบประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign เพื่อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่สูง ครอบคลุมทั่วโลก ดูแลทุกระดับของการรักษาพยาบาล
 
 
“สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ คือความคุ้มครองส่วนเพิ่มที่ผู้เอาประกันสามารถแนบกับประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการวางแผนการเงินและความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน และต้องการความคุ้มครองสุขภาพอย่างเหนือระดับ ครอบคลุม ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก อายุรับประกันตั้งแต่ 18-80 ปี และให้ความคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี สอดรับกับแนวโน้มอายุเฉลี่ยของคนไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อีลิท เฮลท์ ยังมีให้เลือกถึง 4 แผนความคุ้มครอง สามารถเลือกความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 20-100 ล้านบาทต่อปี”นายสาระ กล่าว
 
 
สำหรับจุดเด่นของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ เมื่อซื้อควบกับ mDesign คือเบี้ยประกันภัยรวมคงที่ตลอดสัญญาแม้อายุผู้เอาประกันภัยเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถหยุดพักชำระเบี้ยฯ ได้ โดยความคุ้มครองสุขภาพยังคงอยู่ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนคงเหลือเพียงพอที่จะชำระค่าการประกันภัยและค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ ความคุ้มครองครอบคลุมการรักษาที่ต่างประเทศตามพื้นที่ที่เลือก คุ้มครองทั้งกรณีเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และยังให้การดูแลตั้งแต่ก่อนป่วย (Prevention) เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีน ค่ารักษาทันตกรรมและสายตา รวมถึงการดูแลระหว่างป่วย และหลังป่วย ทั้งกรณีเจ็บป่วยธรรมดา หรือป่วยเป็นโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง ก็ครอบคลุมค่ารักษาทั้งแบบเคมีบำบัด และ Targeted therapy ที่เป็นการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง ซึ่งมีอัตราค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง รวมไปถึงคุ้มครองการคลอดบุตร และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทางจิตเวชแบบผู้ป่วยใน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก
 
 
นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้จาก 4 พื้นที่ ได้แก่
1.ประเทศไทย 2. ทวีปเอเชียครอบคลุม 29 ประเทศ 3. ทั่วโลกยกเว้นอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอก และ 4.ทั่วโลก (เบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันตามพื้นที่ที่เลือก) พร้อมรับบริการเสริมพิเศษ Best Doctors บริการให้ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจในการรักษาที่มากขึ้น และ MTL Global Connect เจ็บป่วยต่างแดนสบายใจนอนโรงพยาบาลได้ทั่วโลกตามสิทธิ์โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 
 
ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ เป็นสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน ใช้แนบกับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign ที่ตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น โดยสามารถกำหนดความคุ้มครองชีวิต ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย และการลงทุนได้ด้วยตนเอง ในขณะที่สามารถเพิ่มเงินออมเพื่อการลงทุน ถอนเงินลงทุนออกบางส่วน หรือหยุดพักชำระเบี้ยก็สามารถทำได้ ทั้งยังสามารถเพิ่มความอุ่นใจด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง โดยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา
 
 
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.muangthai.co.th หรือติดต่อตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1766
 
 
 
หมายเหตุ
 
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 
- ทั้งนี้ การถอนเงินลงทุนบางส่วนออกจากกรมธรรม์อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระค่าการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์และค่าใช้จ่ายอื่นๆของกรมธรรม์
 
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
 
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 
- หลักเกณฑ์การใช้สิทธิรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 
คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง