กรุงศรีคว้า 4 รางวัลด้าน HR จากเวทีระดับประเทศและเอเชีย

กรุงศรีคว้า 4 รางวัลด้าน HR จากเวทีระดับประเทศและเอเชีย

 

 

 

 
 
 

กรุงศรีคว้า 4 รางวัลด้าน HR จากเวทีระดับประเทศและเอเชีย

 

 

 

กรุงเทพฯ (15 พฤศจิกายน 2562) – นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารทีม HR กรุงศรี สามารถคว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจากองค์กรในประเทศและต่างประเทศได้ถึง 4 รางวัลในปี 2562 นี้ ซึ่งประกอบด้วย 1) Excellence in Learning & Development จากงาน Human Resources Excellence Awards 2019 สำหรับความสำเร็จในการพัฒนาพนักงานสู่ความเป็นมืออาชีพด้วยการส่งเสริมเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตขององค์กรและพนักงานอย่างยั่งยืน 2) Top 100 Asia’s Best Employer Brands 2019 จากงาน Asia’s Best Employer Brands 2019 จัดโดย The Employer Branding Institute ในฐานะองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย 3) Diversity Impact Award ในฐานะองค์กรที่โอบรับความหลากหลาย (Embracing Diversity) ให้ความสำคัญกับพนักงาน เคารพความคิดเห็นของกันและกัน และ 4) Award for Excellence in Training จากงาน Thailand Best Employer Brand Awards 2019 ในการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กร

 

 

 

บรรยายบุคคลในภาพ (จากซ้าย)

1) นายคณิต จันทรเรืองนภา ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงานบริหารความสัมพันธ์กับธุรกิจ

2) นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล

3) นางสาวอุณา วัชโรบล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงานการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล