ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 
 
 
 
 
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลผู้ทำคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา” แก่นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านพุทธศาสนา และให้การสนับสนุนวัดธาตุทอง พระอารามหลวงมาโดยตลอด โดยมีนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง