มอบหมวกกันน็อค 200 ใบ ให้แก่ชุมชนบ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน

มอบหมวกกันน็อค 200 ใบ ให้แก่ชุมชนบ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

มอบหมวกกันน็อค 200 ใบ ให้แก่ชุมชนบ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน


 

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ นายธานินทร์ วงศ์รักไทย ผู้จัดภาคเหนือตอนบน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มอบหมวกนิรภัย จำนวน 200 ใบ ให้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100% โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ในงาน "คปภ. เพื่อชุมชนบ้านผาบ่อง" ตามโครงการ "คปภ. เพื่อชุมชน" ประจำปี 2562 ณ สะพาน ๙ ข้าวเพื่อสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน