เอฟดับบลิวดีประกันชีวิตห่วงใยพนักงานให้สามารถทำงานที่บ้าน(Work from Home)

เอฟดับบลิวดีประกันชีวิตห่วงใยพนักงานให้สามารถทำงานที่บ้าน(Work from Home)

 

 

 
 

 

เอฟดับบลิวดีประกันชีวิตห่วงใยพนักงานให้สามารถทำงานที่บ้าน(Work from Home)

 

 

นายวีรภัทร สภากาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กล่าวว่าจากสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง จึงอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะอย่างรุนแรง สามารถขอทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ได้ โดยมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

 


ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย รุ่นกันฝุ่นละออง PM2.5 ให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์มลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯและปริมณฑล และได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการดูแลตัวเองในช่วงนี้ เช่น ทำความสะอาดบ้านโดยการเช็ด ถู โดยหลีกเลี่ยงการกวาด หลีกเลี่ยงการออกแรงกลางแจ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก ผู้ใหญ่และผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ ไม่เผากระดาษหรือสิ่งใดในที่โล่ง เป็นต้น

 

“ในช่วงที่สถานการณ์มลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในสถานะรุนแรง บริษัทฯขอให้พนักงานทุกคนโปรดดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว และโปรดหลีกเลี่ยงในการอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ประการสำคัญ เมื่ออยู่นอกอาคารจะต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคภัยที่จะตามมา” นายวีรภัทร กล่าวในตอนท้าย