น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

 

 

น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระเมตตา ประทานพรอันเป็นสิริมงคล แก่นางวิชชุดา ไตรธรรม ในโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กร และCSR บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)