กลุ่มทรู ต้อนรับ คณะอัยการและผู้ร่วมปฏิบัติงานจากสำนักงานอัยการสูงสุด

กลุ่มทรู ต้อนรับ คณะอัยการและผู้ร่วมปฏิบัติงานจากสำนักงานอัยการสูงสุด

 

 

 

 

กลุ่มทรู ต้อนรับ คณะอัยการและผู้ร่วมปฏิบัติงานจากสำนักงานอัยการสูงสุด
ดูงานพร้อมรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับ
การแสวงหาพยานหลักฐานจากโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และเงินอิเล็กทรอนิกส์

 

 


สำนักงานอัยการสูงสุด นำโดย นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์ (แถวหลังที่ 10 จากขวา) อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน และคณะ เข้าเยี่ยมชมและดูงานกลุ่มทรู ในหัวข้อ “การแสวงหาพยานหลักฐานจากโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และเงินอิเล็กทรอนิกส์” โดยมี ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ (แถวหลังที่ 9 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และคณะผู้บริหารกลุ่มทรู ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพยานหลักฐานของการสื่อสารโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ การใช้โทรศัพท์ผ่านระบบ VoIP และแอพพลิเคชั่น รวมทั้งการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ ทรูมันนี่ ซึ่งกลุ่มทรูพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มทรู ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารทรู ทาวเวอร์