ทิพยทันใจชดใช้ทันที

ทิพยทันใจชดใช้ทันที

 

 

 

 

ทิพยทันใจชดใช้ทันที

 


คุณประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณพินิจ อำนาจนิยมจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานไปรษณีย์ จำนวน 200,000 บาท โดยมี คุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณพรชัย สุขีเกตุ ผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด