ส่องผลงานเยาวชน สร้างสรรค์ AI เพื่อสังคม ชุมชน จากค่าย Creative AI Camp by CP All

ส่องผลงานเยาวชน สร้างสรรค์ AI เพื่อสังคม ชุมชน จากค่าย Creative AI Camp by CP All

 

 

 

 

ส่องผลงานเยาวชน สร้างสรรค์ AI เพื่อสังคม ชุมชน
จากค่าย Creative AI Camp by CP All

 


ในวันสุดท้ายของกิจกรรมค่าย Creative AI Camp (CAIC) จัดโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย และ 8 พันธมิตร ได้กระตุ้นให้เยาวชนทั้ง 40 คน ได้นำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการเข้าค่ายตลอด 4 วัน มาพัฒนาเป็นไอเดียในการใช้ AI สร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น สร้างความสุขให้ทุกคนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ


8 ผลงานไอเดียสร้างสรรค์ จากเยาวชน 8 กลุ่ม มีแนวคิดที่น่าสนใจเน้นไปที่การช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะ 4 ผลงาน จาก 4 กลุ่มที่ได้รับรางวัล Creative AI Awards ในครั้งนี้ถ้านำไปพัฒนาต่อยอดจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมอย่างน่าติดตาม


เริ่มจาก กลุ่ม AI มีเรา เยาวชนกลุ่มนี้ออกไอเดียให้ AI เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ดึง AI เข้ามามีส่วนช่วยในการวิจัยพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ ทั้งหาสถานที่ตั้งที่เหมาะสม หาแนวทางพัฒนาพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในราคาที่ถูกลง เนื่องจากปัจจุบันราคาค่าใช้จ่ายพลังงานทดแทนค่อนข้างสูง
กลุ่มต่อมา Sigma X equal MA กลุ่มนี้ออกแบบแอป “KAIKONG” หรือ “ขายของ” มีฟังก์ชันแนะนำสินค้าที่ร้านค้าใกล้ๆ ด้วยวัตถุประสงค์ให้ร้านโชห่วยและร้านสะดวกซื้อสามารถอยู่ร่วมกันได้

กลุ่มไก่ ก็มีไอเดียสุดเจ๋ง โชว์แนวคิดพัฒนาถังขยะอัจฉริยะ หรือ Smart Bin ใช้ AI เข้ามาช่วยแนะนำเรื่องการทิ้งขยะ แก้ปัญหาคนทิ้งขยะไม่ถูกถัง
และสุดท้ายกลุ่ม Hextreme กับโปรเจค Zero hunger ออกแบบ AI ให้เข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนอาหาร โดยพยายามคำนวณปริมาณอาหารเหลือก่อนที่จะหมดอายุ และนำเอาอาหารเหล่านั้นไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่มีความต้องการ
ค่ายนี้นอกจากจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ แล้ว ยังได้ช่วยสร้างสรรค์ทักษะและโลกใบใหม่ให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการไปพร้อมๆ กันด้วย


น.ส.ปนรรฐพร ตังกวย นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน หนึ่งในผู้เข้าร่วมค่ายCreative AI Camp เล่าว่า หลายคนอาจคิดว่า AI จะมาแทนที่คน แต่ในมุมมองของเธอ AI จะเข้ามาช่วยเติมเต็มความสามารถและอำนวยความสะดวกให้กับคนในสังคม ถ้าในอนาคตสามารถนำ AI ไปต่อยอด และพัฒนาการใช้ชีวิต รวมถึงนำโปรเจ็กต์ที่มีประโยชน์ของเพื่อนๆ ทั้ง8 กลุ่มไปขยายผลให้สามารถใช้งานได้จริง ก็เชื่อว่าจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด
“คนไทยมีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ปัญหาสำคัญคือขาดผู้สนับสนุน ค่ายนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศไทยให้ไม่เป็นสองรองชาติอื่น เพราะทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากค่ายนี้ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคใหม่” ปนรรฐพร ย้ำ
ทั้งนี้ เธอตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าต้องการจะเติบโตขึ้นเป็นแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้คน โดยความรู้ด้าน AI ที่ได้รับจากค่ายนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบวิชาชีพแพทย์ของเธอด้วย เพราะปัจจุบันAI ได้เข้ามามีบทบาทในทางการแพทย์แล้ว เช่น AI ที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการผ่าตัด ทำให้การผ่าตัดแม่นยำมากขึ้น


ด้านน้องอาร์ม-ณัชพล อมรรัชตพงษ์ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย บอกว่า ตัวเขาเองมีโครงการระยะยาว 10-20 ปีร่วมกับเพื่อน ในการนำ AI เข้ามาช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ เนื่องจากมองว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ หาก AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยของคุณหมอได้ ก็น่าจะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวลงได้ สิ่งหนึ่งที่ชอบมากในค่าย Creative AI Camp คือได้เรียนรู้ทักษะกีฬาหมากล้อม หรือ โกะ เนื่องจากทำให้ได้ฝึกทักษะการคิด การวางแผน สอดคล้องกับการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ของ AI อีกด้วย


ไม่ต่างจาก น้องกู๊ด-สิรภัทร เจษฎาพรชัย นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่บอกเช่นกันว่า ปัญหาความยากจน ส่งผลให้คนจำนวนหนึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงยาและการรักษาที่มีคุณภาพ ในอนาคตจึงอยากจะพัฒนา AI ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ AI สามารถเข้าไปช่วยทุกคนให้มีโอกาสเข้าถึงยาและการรักษาได้มากขึ้น ในราคาที่ถูกลง


ส่วนน้องจั๊ด-กรณิศ ตั้งศรีไพโรจน์ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน หนึ่งในเยาวชนที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในค่าย Creative AI Camp บอกว่า เนื่องจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปัจจุบันยังไม่ได้มีเรื่องAI ให้เรียนมากนัก การเข้าร่วมค่ายครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดโลกใบใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม ได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ AI เข้าใจกระบวนการ เข้าใจเรื่องราวเชิงลึกเกี่ยวกับ AI มากขึ้น


“นอกจากองค์ความรู้แล้ว ค่ายนี้ยังทำให้ได้มิตรภาพที่ดี ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ที่มาจากคนละโรงเรียน อาศัยอยู่คนละจังหวัด ที่สำคัญแม้ต่างคนจะต่างที่มา แต่ค่ายนี้ก็ช่วยหลอมให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้ ได้มีโอกาสฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับซึ่งกันและกัน” น.ส.กรณิศ กล่าว


นี่คือแนวคิดของเยาวชนไทยที่จะร่วมสร้างสังคม สร้างชาติในอนาคต ซีพี ออลล์ และ 8 พันธมิตรเล็งเห็นศักยภาพของเยาวชนกลุ่มนี้จึงได้ผลักดันต่อเนื่อง ต้นปี 2562 ผู้ได้รับรางวัล Creative AI Awards ทั้ง 4 ทีม จะได้รับโอกาสไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์คช็อป) เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ นับว่าเป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ


ขณะที่นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ บอกว่า ค่าย Creative AI Camp จัดโดยซีพี ออลล์ เป็นความมุ่งหวังที่มอบโอกาสและเสริมสร้างความรู้ตามปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ในการ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ด้วนการผนึกกำลังพันธมิตรร่วมกับAdvanced Robotic Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์, มหาวิทยาลัยพะเยา, บริษัท ไอโนว์พลัส จำกัด, AceRevo, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (พีเอที) และเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่มีศักยภาพ มีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการมาร่วมแบ่งปันความรู้ เปิดมุมมองใหม่ๆ กระตุ้นให้เยาวชนได้คิดสิ่งใหม่ๆ ผ่านกระบวนการพัฒนา AI อย่างรอบด้าน