กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยใจ” ตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่ 10

กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยใจ” ตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่ 10

 

 

 

 

กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม
ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยใจ” ตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่ 10

 


บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จับมือ บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์ และพันธมิตรจากหน่วยงานราชการ มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยใจ” ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเหล่าจิตอาสา และอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่บริเวณเลียบคลองยายสุ่น เพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ณ บริเวณ ถนนพระราม 9 เมื่อเร็วๆ นี้