ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561

ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561

 

 

 

 

ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561

 

ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาทจากนายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจดูแลตนเองและตระหนักในภัยของมะเร็งเต้านม ณ อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก