กสิกรไทยรุกธุรกิจธนาคารยุคใหม่แห่งภูมิภาค AEC+3

กสิกรไทยรุกธุรกิจธนาคารยุคใหม่แห่งภูมิภาค AEC+3

 

 

 

กสิกรไทยรุกธุรกิจธนาคารยุคใหม่แห่งภูมิภาค AEC+3  

บุกตลาดเวียดนาม เล็งปล่อยสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท และลูกค้า 1.ล้านราย ในปีหน้า 

 

  

            ธนาคารกสิกรไทยเดินหน้าต่อสู่เป้าหมายธนาคารยุคใหม่แห่งภูมิภาค AEC+3 จัดกลยุทธ์ผสานจุดแข็งความสัมพันธ์ลูกค้า-พันธมิตร-เทคโนโลยี ส่งมอบบริการเข้าถึงผู้ใช้งานในท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีแบบชาเลนเจอร์แบงก์ เล็งทุ่มงบกว่า 2,700 ล้านบาท เพื่อเสริมแกร่งเครือข่ายบริการในภูมิภาค พร้อมประกาศความมุ่งมั่นรุกตลาดเวียดนามเต็มตัว เอาใจลูกค้าทุกเซกเมนต์ด้วยบริการดิจิทัล ตั้งเป้าในปี 2566 กวาดยอดสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท และลูกค้าบุคคล 1.2 ล้านราย  

 

 

 

ลุยเศรษฐกิจยุคหลังโควิด 19 เดินหน้าธุรกิจธนาคารยุคใหม่แห่งภูมิภาค 

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนยุคหลังโควิด 19 มีแนวโน้มฟื้นตัวเป็นบวก และยังโดดเด่นกับตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ ที่มีสัดส่วนประชากรวัยหนุ่มสาวจำนวนมากจึงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการขยายตัวของดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ธนาคารจึงเดินหน้าขยายบริการในภูมิภาคเพื่อเชื่อมต่อโอกาสให้แก่ธุรกิจไทย และส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการในประเทศท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและสินเชื่อได้สะดวกและครอบคลุมความต้องการในทุกพื้นที่ 

  • งบลงทุน 2,700 ล้านบาท เสริมแกร่งธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+ด้วยดีเอ็นเอของชาเลนเจอร์แบงก์ 

นางสาวขัตติยา กล่าวว่า สำหรับแผนธุรกิจธนาคารในภูมิภาค ปีต่อจากนี้ ธนาคารจะเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เสริมทัพทีมงาน การลงทุนในสตาร์ทอัพ และเข้าซื้อกิจการ ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ โดยใช้งบลงทุนประมาณ 2,700 ล้านบาท เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่ผสานด้วยดีเอ็นเอแห่งชาเลนเจอร์แบงก์ ส่งมอบบริการบนดิจิทัลสู่ผู้ใช้งานในท้องถิ่นได้อย่างคล่องตัวสูง ซึ่งจะทำให้ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารยุคใหม่แห่งภูมิภาค AEC+3  

  • กลยุทธ์ผสาน  3  จุดแข็ง  ความสัมพันธ์ลูกค้า-พันธมิตร-เทคโนโลยี  

ที่ผ่านมาธนาคารกสิกรไทยขยายธุรกิจในตลาดภูมิภาค AEC+ ด้วยยุทธศาสตร์ Asset-Light Digital Banking Strategy ที่มุ่งเน้นรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยลงทุนและร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพในท้องถิ่น ทำให้ธนาคารมีความรุดหน้าด้านเครือข่ายและเทคโนโลยีบริการที่ตรงใจผู้ใช้งานได้มากขึ้น โดยมีกลยุทธ์การทำธุรกิจใน 3 แนวทาง ได้แก่ (1) รุกขยายสินเชื่อให้กับลูกค้าธุรกิจ (Aggressive Play) ทั้งลูกค้าที่เข้าไปลงทุนและลูกค้าท้องถิ่น (2ขยายฐานลูกค้าผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรของธนาคาร (Mass Acquisition Play) โดยเน้นการให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล และต่อยอดไปสู่การเชื่อมต่อการทำธุรกรรมในระดับภูมิภาค ด้วยการเป็น Regional Payment Platform (3) พัฒนาการให้บริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ (Disruptive Play โดยเฉพาะการให้สินเชื่อดิจิทัล โดยใช้ Alternative Data ซึ่งทำให้ธนาคารเข้าถึงกลุ่มลูกค้า Underbanked ซึ่งเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่ใน AEC+3 ได้มากขึ้นใน และสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจ Banking-as-a-Service (Baas) ได้ 

 

ปักธงกสิกรไทยในเวียดนาม ตลาดดาวเด่นแห่งอาเซียน 

 

 

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เวียดนามมีแนวโน้มเติบโตรวดเร็วที่สุดในอาเซียน เนื่องจากศักยภาพในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลก ที่ผ่านมาแทบไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19 มีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่ำกว่า 60% ของ GDP และยังมีแนวโน้มเติบโตในระยะข้างหน้า คาดว่าภายในปี 2573 เวียดนามจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงและเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2588  

เวียดนามมีนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมเป้าหมายในการเป็น ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี” แห่งใหม่ของเอเชีย ในขณะที่มีประชากรกว่า 100 ล้านคน มีอายุเฉลี่ยค่อนข้างน้อย ส่วนมากอยู่ในวัยทำงาน มีการเติบโตของชนชั้นกลางอย่างมีนัยสำคัญ โดยเห็นได้จากอัตราการเติบโตของการอุปโภคบริโภคที่ 7ใน 3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ยังเปิดกว้างต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายทางดิจิทัล โดยพบว่าประชากรเวียดนามมากกว่า 50ซื้อสินค้าออนไลน์ 

  • ประกาศลุยตลาดเวียดนาม จับใจทุกเซกเมนต์ ด้วยดิจิทัล โปรดักส์ โซลูชัน  

ธนาคารกสิกรไทยจะเป็นธนาคารต่างชาติแห่งแรกที่นำ “ดิจิทัล โปรดักส์ โซลูชัน” เต็มรูปแบบ ให้บริการลูกค้าทุกเซกเมนต์ ทั้งกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นและต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในเวียดนาม  โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเทรดดิ้ง ธุรกิจบริการ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจอุตสาหกรรม และลูกค้าบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก โดยผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อบุคคล และระบบการรับชำระเงิน โดยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีของธนาคารในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งของไทย ไปต่อยอดการพัฒนาบริการให้แก่ลูกค้าในเวียดนาม  ทั้งการใช้ K PLUS Vietnam เป็นแกนหลักในการสร้าง Digital Lifestyle Ecosystem ให้แก่ลูกค้าบุคคล เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าได้ทั่วประเทศ และการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อดิจิทัล โดยเริ่มจาก KBank Biz Loan ที่ให้สินเชื่อแก่ร้านค้าขนาดเล็ก โดยเน้นการเข้าถึงลูกค้าผ่านทางพันธมิตรและแพลตฟอร์มท้องถิ่นผ่านการลงทุนของ KASIKORN VISION ซึ่งเป็นบริษัททำหน้าที่ด้านการลงทุนของธนาคาร และการตั้ง KBTG Vietnam เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการทั้งในเวียดนามและในภูมิภาค 

  • โมเดลธุรกิจในเวียดนาม ตอกย้ำยุทธศาสตร์ธนาคารยุคใหม่แห่ง AEC+

นายพิพิธ กล่าวด้วยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้เดินหน้าเข้าสู่ตลาดของเวียดนาม พร้อมบริการดิจิทัลที่เชื่อมต่อเข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางธนาคารและแพลตฟอร์มพันธมิตรครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงยุทธศาสตร์ของธนาคารในการก้าวเป็นธนาคารยุคใหม่แห่งภูมิภาค AEC+อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยวิธีการแบบชาเลนเจอร์แบงก์ ที่เน้นความคล่องตัวสูงและเข้าถึงผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยี ธนาคารเชื่อมั่นว่าจะสามารถเชื่อมต่อบริการธนาคารสู่ลูกค้าท้องถิ่นในเวียดนามได้ในวงกว้าง สะดวก รวดเร็ว และตรงความต้องการ ตั้งเป้าหมายในปี 2566 จะมีลูกค้าบุคคลเวียดนาม 1.2 ล้านราย ปล่อยสินเชื่อรวมได้ 20,000 ล้านบาท พร้อมขยายผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง  

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศในกลุ่มประเทศ AEC+3 และประเทศอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 16 แห่ง โดยมีสาขานครโฮจิมินห์เป็นสาขาล่าสุด มีสถาบันทางการเงินที่เป็นพันธมิตรกว่า 84 แห่งทั่วโลก เครือข่ายสตาร์ทอัพในภูมิภาคที่ธนาคารลงทุนและพันธมิตรรวมมากกว่า 20 ราย และมีฐานลูกค้าในภูมิภาคกว่า 1.85 ล้านคน 

 

KBank aims to become the Regional Digital Bank of the new era, making inroads into Vietnamese market with targets of lending worth 20 billion Baht and 1.2 million customers within next year 

                

            KASIKORNBANK (KBankis pressing ahead to become the Regional Digital Bank of the new era in AEC+3. Guided by the strategy of leveraging its key strengths – customer relations, partnerships and technologies – the Bank is determined to deliver services accessible to local users through deployment of challenger bank” technologyAiming to invest more than 2.7 billion Baht to fortify its service network within the region, KBank has announced its commitment to broadening its presence in the Vietnamese market in order to serve customers across all segments with digital servicesThe Bank has set targets of loans amounting to 20 billion Baht and a retail customer base of 1.2 million by 2023. 

 

Riding the wave of post-COVID economic recovery, KBank is gearing up to become the Regional Digital Bank of the new era  

MsKattiya Indaravijaya, KBank Chief Executive Officer, noted that bright prospects lie ahead for the ASEAN economy in the post-COVID era. Aside from a recovering economy, ASEAN is known for its large marketplace with a growing share of young people – the main driver for its economic expansionMoreover, the blocs economy is set to see exponential growth as more and more consumers lead a digital lifeAgainst this backdrop, KBank has set its sights on expanding our services within the region in a bid to provide greater opportunity for Thai businesses while delivering a positive customer experience to local retail and business clients, ensuring that they will gain improved access to transactional banking and loan services for broader service coverage. 

  • Investment of 2.7 billion Baht to fortify the status of the Regional Digital Bank of the new era with the disruptive DNA of a challenger bank’  

MsKattiya said that, guided by our regional bank business plan, KBank will focus on development of technologies and manpower, investment in startups and business acquisition in key strategic areas during the next three yearsWithin a budget of 2.7 billion Baht, KBank will work towards building business networks embedded with the DNA of a challenger bank to deliver services on digital platforms to local users with high agility, while aiming to become the Regional Digital Bank of the new era 

  • Synergy of three strengthscustomer relations-partnerships-technologies 

KBank has employed the Asset-Light Digital Banking Strategy to expand its businesses in the AEC+3 market, emphasizing the business partnership formatThrough investment in and cooperation with local technology companies and startup businesses, KBank has achieved satisfactory progress in terms of networks and service technologies that are more responsive to users’ requirementsKey strategies that have led KBanks operations consist of: (1) ‘Aggressive Play in lending to corporate customers, including investors and local business operators; (2) ‘Mass Acquisition Play in expanding the customer base via cooperation with business partners with focus on provision of transactional banking services via digital channels and achievement of transaction linkage at the regional level as a regional payment platform; and (3) ‘Disruptive Play in developing new patterns of financial services, especially digital lending, with the use of alternative data to reach out to the underbanked group, which constitutes a large customer base in the AEC+3 bloc, and stepping forward to become a Banking-as-a-Service (BaaSbusiness.               

                                                                                                                                                                       

KBank making greater inroads into Vietnam – ASEANs most-promising market 

MrPipit Aneaknithi, KBank President, said that the Vietnamese economy is poised to record the fastest growth in ASEAN, thanks to its huge potential in attracting investment from around the worldAdditionally, Vietnam has emerged unscathed from the COVID-19 crisis, and its public debt is below 60 percent of GDPVietnam also exhibits a promising outlook and is set to become a newly industrialized country (NIC) – with  high upper middle-income status – by 2030, and a developed country by 2045. 

 The Vietnamese government has the policy of promoting the country to become a new technology hub for AsiaThe country has more than 100 million people, and they are relatively young, with a working-age majorityIts middle-class population has grown significantly in recent yearsDomestic consumption is projected to grow at 7 percent over the next three yearsAdditionally, spending via digital channels is prevalent in Vietnam, as evidenced by the fact that more than 50 percent of its consumers shop online. 

  • Tapping all segments via digital product solutions 

MrPipit said further that KBank aims to be the first foreign bank in Vietnam to offer full-fledged ‘digital product solutions’ to all customer segments, including local and international investors, particularly those operating trading, services, basic infrastructure and industrial businesses, as well as retail and small business customers via deposit products, personal loans and payment acceptance systemsAs a leader in digital and mobile banking services in Thailand, KBank will use its technological capabilities to improve related services for customers in VietnamThis will include the use of K PLUS Vietnam as a base for creating a digital lifestyle ecosystem for retail customers nationwide, and the offering of digital lending with the launch of KBank Biz Loan to small merchantsWe have focused on a direct approach to customers through our partners and local platforms via the investment of KASIKORN VISION, an investment arm of KBank, as well as the establishment of KBTG Vietnam to support technological development for service provision both in Vietnam and region-wide. 

  • Business model in Vietnam – reinforcing the “Regional Digital Bank of the new era” strategy 

MrPipit added that KBank has entered the Vietnamese market with the aim of offering digital services connected to customers through banking channels and partner platformsThe move reinforces the Banks strategy of becoming the Regional Digital Bank of the new era. As a challenger bank focusing on greater flexibility and using technologies to reach out to consumers, KBank is confident that it will be able to connect banking services to local customers in Vietnam in a broad, convenient, fast and responsive mannerBy 2023, the Bank has set a target of 1.2 million Vietnamese retail customers, providing loans of 20,000 billion THB, and to continuously expand new products and services. 

 

Presently, KBank has an overseas service network covering the AEC+3 countries and beyond, for 16 countries in allThe newest overseas branch is in Ho Chi Minh CityAside from more than 84 financial partners worldwide, the Bank has more than 20 startups in which it has invested and partnerships within the region, as well as a regional customer base of more than 1.85 million people.