กรุงศรี ขยายระยะเวลาเปิดบัญชีฝากประจำ Step up 20 เดือน

กรุงศรี ขยายระยะเวลาเปิดบัญชีฝากประจำ Step up 20 เดือน

 

 

  
 

กรุงศรี ขยายระยะเวลาเปิดบัญชีฝากประจำ Step up 20 เดือน

  รับดอกเบี้ยได้ทุกเดือน เพิ่มขึ้นทุกช่วงการฝากสูงสุด 2.70% ต่อปี

 

 

กรุงเทพฯ (17 มีนาคม 2566) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ขยายระยะเวลาเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Step up 20 เดือน ต่ออีก เดือน โดยสามารถสมัครเปิดบัญชีได้แล้ว จนถึง 30 เมษายน 2566 ด้วยยอดเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท รับดอกเบี้ยทุกเดือน เพิ่มขึ้นทุกช่วงการฝากสูงสุด 2.70% ต่อปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝากเงิน 1.65% ต่อปี พร้อมรับสถานะเพิ่ม KRUNGSRI PRIME เมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน ล้านบาท หรือรับสถานะเพิ่ม KRUNGSRI EXCLUSIVE เมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน ล้านบาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/th/promotions/personal/step-up-20-month

 

*ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร