วิริยะประกันภัย สนับสนุน เสื้อกันฝนสะท้อนแสง

วิริยะประกันภัย สนับสนุน เสื้อกันฝนสะท้อนแสง

 

 

วิริยะประกันภัย สนับสนุน เสื้อกันฝนสะท้อนแสง

สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ จ.ฉะเชิงเทรา

 

            นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบเสื้อกันฝนสะท้อนแสง ให้แก่ พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ยอดกระโหม ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ จำนวน 40 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ ในการจัดการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบนท้องถนนขณะฝนตก อันเป็นการส่งต่อความห่วงใยและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ซึ่งบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือ ป้องกัน ลดอัตราการบาดเจ็บ และเสียชีวิดให้น้อยลงได้ ณ สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา