KBTG เปิดตัว KXVC “เงินลงทุน” มูลค่า 3,500 ล้านบาท

KBTG เปิดตัว KXVC “เงินลงทุน” มูลค่า 3,500 ล้านบาท

 

 

KBTG เปิดตัว KXVC “เงินลงทุน” มูลค่า 3,500 ล้านบาท เพื่อลงทุนใน AI, Web3 และ Deep Tech fintech startups และเครือข่ายกองทุนชั้นนำทั่วโลก รองรับศักยภาพของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค  

                                                     

            กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดตัวเงินลงทุน KXVC (Venture Capital) มูลค่า 3,500 ล้านบาท เพื่อลงทุนใน AI, Web3 และ Deep Tech fintech startups และเครือข่ายกองทุนชั้นนำทั่วโลก เพื่อสร้างเครือข่ายในภูมิภาค ทั้งนี้ในเอเชีย-แปซิฟิค โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคสังคมดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างมาก ด้วยประชากรรวมกว่า 680 ล้านคน มูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัลกว่าหนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และผู้ใช้งานบนโลกดิจิทัลราว 400 ล้านคน  

 

            โดย KXVC วางตัวเป็น Gateway ของภูมิภาคเพื่อสนับสนุนผู้ก่อตั้งทั่วโลกในด้าน AI, Web3 และ Deep Tech Ecosystem พร้อมด้วยเครือข่ายของ KBTG เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

 

            ผู้นำ ”กองทุน” นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ที่มีประสบการณ์ในฐานะผู้ร่วมลงทุนมากกว่า 100  บริษัท เกิดเป็นยูนิคอร์น 4 แห่ง และมีบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ 10 ที่ ภายใต้ 5 กองทุน ร่วมด้วย นายกัมปนาท วิมลโนท Managing Director, KXVC ซึ่งมีประสบการณ์ในการลงทุนกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเสริมสร้างสตาร์ทอัพ กว่า 35 บริษัทในภูมิภาค KXVC นับเป็นบริษัทภายใต้ KASIKORN X (KX) มุ่งหน้าวางแผนสร้างกองทุนให้เป็นหนึ่งในประตูสำคัญสำหรับผู้ก่อตั้งทั่วโลกเพื่อเข้าสู่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค และโอกาสในฐานผู้ใช้ระดับองค์กร SME และผู้ใช้ทั่วไปในวงจรของเรา  

 

            KXVC จะเป็นก้าวสำคัญสำหรับกลุ่มผู้ก่อตั้งระดับโลก ในการขับเคลื่อนการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยการผนึกกำลังที่แข็งแกร่งกับธนาคารกสิกรไทยและพันธมิตรของเรา" เรืองโรจน์ พูนผล - Group Chairman, KBTG กล่าว 

 

“เพื่อสอดรับกับเทรนด์ของเทคโนโลยีที่ผ่านมา เราต้องการผลักดันให้ AI, Web3 และ Deep Tech เกิดการนำไปใช้งานจริง และ APAC ก็เป็นหนึ่งในตลาดที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก” นายกัมปนาท วิมลโนท Managing Director, KXVC กล่าว  

 

KXVC ให้ความสำคัญกับ AI, Web3 และ Deep Tech ในด้านการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจ และ SME ในเอเชีย-แปซิฟิค สำหรับการลงทุนในด้าน AI นั้น KXVC ต้องการลงทุน AI สำหรับผู้ใช้งานระบบความปลอดภัยในด้านไซเบอร์ (cybersecurity), AI/ML tools (เช่น deployment platforms, data annotation, model optimization), และ problem-specific AI startups.  

 

ในด้าน Web3, KXVC เจาะจงในด้านโครงสร้าง Web3, nodes validators, ผู้ให้บริการ (RPC providers), middlewares, เทคโนโลยี modularity, privacy, ZKP, wallets, alternative L1/L2s, shared securities และ LsdFi  

 

ทั้งนี้ KX ได้ร่วมมือกับเครือข่ายกองทุนและบริษัทชั้นนำของโลกใน AI, Web3 และ Deep Tech เช่น MagicLink, Transak, 1KX, Hashkey Capital, Symbolic Capital, L2 Iterative Ventures , Instari Ventures, และ aifund.ai ซึ่ง KXVC จะสานต่อการลงทุนและการดำเนินงานของ KX และจะลงทุนในกองมากกว่า 30 กองทุนจากทั่วโลก โดยโฟกัสในสหรัฐอเมริกา ยุโรป อิสราเอล และเอเชีย-แปซิฟิค  

 

 สามารถติดต่อร่วมมือกับกองทุน KXVC ได้ที่: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

KBTG launches KXVC - a 100 million USD flagship fund targeting global AI, Web3, and Deep Tech startups and funds with potential synergy in APAC  

 

KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) – a tech arm of KASIKORNBANK (KBank) - launches KXVC - 100 million USD flagship fund targeting AI, Web3, and Deep Tech fintech startups globally with potential synergy in APAC. Asia-Pacific, especially Southeast Asia is one of the most exciting digital ecosystems with a population of over 680 million people and its digital economy is reaching a high 1 trillion USD in 2030 with over 400 million digital consumers**. KXVC is positioned as a regional gateway to help global founders in AI, Web3 and Deep Tech with strong synergy with KBank to create financial innovations in APAC.  

 

The fund will be led by Ruangroj Poonpol - Group Chairman, KBTG who has a strong track record as a Venture Capitalist with over 100 investments, 4 unicorns, 10 exits across 5 funds and Jom Vimolnoht, Managing Director, KXVC, who experienced 400 million USD startups investment and backed more than 35 startups in the region. KXVC, the dynamic offspring of KASIKORN X (KX), now sprints ahead and plans to establish itself as one of the major gateways to APAC for global founders to help tap into its vast corporate, SME and consumer base in its ecosystem.  

 

"KXVC will be a stepping stone for global founders to drive their business expansion in APAC with strong synergy with KBank and our partners" Ruangroj Poonpol - Group Chairman, KBTG.  

 

"Resonating with the previous Tech-Disruption waves, AI, Web3, and Deep Tech, demand real market adoption, and APAC has much to offer" Jom Vimolnoht, Managing Director, KXVC.  

 

KXVC prioritizes AI, Web3, and Deep Tech, aligning with the financial sector while serving consumer, corporate, and SME needs in APAC. For AI, KXVC aims to invest in consumer-focused AI, cybersecurity, AI/ML tools (e.g., deployment platforms, data annotation, model optimization), and problem-specific AI startups.  

 

For Web3, KXVC targets Web3 infrastructures, nodes validators, RPC providers, middlewares, modularity technologies, privacy, ZKP, wallets, alternative L1/L2s, shared securities, LsdFi and consumerization of NFTs.  

 

Prior to this official launch, KX has already been collaborating with leading global AI, Web3 , and Deep Tech startups and funds such as MagicLink, Transak, 1KX, Hashkey Capital, Symbolic Capital, L2 Iterative Ventures , Instari Ventures, and aifund.ai, KXVC aims to continue KX investment activities and plans to invest in over 30 startups and funds globally with geographic focuses in US, EU, Israel, and APAC.  

 

For more information about KXVC, please contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.