เอสซีจี ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นวาระแห่งชาติเวียดนาม

เอสซีจี ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นวาระแห่งชาติเวียดนาม

 

 

เอสซีจี ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นวาระแห่งชาติเวียดนาม

ดันอาเซียนยั่งยืน ในงาน Vietnam Circular Economy Forum 2023

 

เอสซีจี และเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจไทยในเวียดนาม หรือ Thailand Supply Chain Network จับมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศเวียดนาม จัดงาน “Vietnam Circular Economy Forum 2023” สานต่อความร่วมมือจากงานเมื่อปีที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ โดยงานปีนี้ได้เปิดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งชาติเวียดนาม ซึ่งเกิดจากการระดมความคิดทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำไร สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน จนได้แผนยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทางในการกู้วิกฤตเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมเร่งสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ตามเป้าหมาย Nationally Determined Contributions (NDC) ของเวียดนาม

 

 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจีมุ่งมั่นนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus โดยจับมือพันธมิตรทั่วโลก พัฒนานวัตกรรมโซลูชันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านบรรจุภัณฑ์ (Green Packaging) พลาสติก (Green Polymer) และการก่อสร้าง (Green Construction)

 

 

ทั้งนี้ ในการจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ความร่วมมือคือกุญแจสำคัญ โดยเอสซีจีพร้อมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งชาติเวียดนาม และร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนกลยุทธ์ ESG ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งเสริมศักยภาพการแข่งขันของเวียดนามในภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากล"