กรุงเทพประกันภัย ร่วมทำบุญแด่หลวงพ่ออลงกต

กรุงเทพประกันภัย ร่วมทำบุญแด่หลวงพ่ออลงกต

 

 

กรุงเทพประกันภัย ร่วมทำบุญแด่หลวงพ่ออลงกต มอบเงินปรับปรุงอาคารบ้านพักผู้ป่วยและห้องน้ำ วัดพระบาทน้ำพุ

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ  และ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมมอบเงินสำหรับใช้ในการปรับปรุงอาคารบ้านพักผู้ป่วยและห้องน้ำ วัดพระบาทน้ำพุ เนื่องจากอาคารชำรุดและทรุดโทรม โดยในนามบริษัทฯ และมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ร่วมทำบุญเป็นเงินจำนวน 2,610,000 บาท และในนามมูลนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช ร่วมทำบุญเป็นเงินจำนวน 2,610,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,220,000 บาท อีกทั้งร่วมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัทผู้เช่าภายในอาคาร และประชาชน ยังได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัย บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค และอุดหนุนสินค้าแบรนด์นาถะในโครงการวัดพระบาทน้ำพุ  เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้ป่วย HIV และคนชรา ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566