เคทีซีส่งต่อคอมฯ สภาพดี พร้อมใช้งานให้แก่โรงเรียนชนบท

เคทีซีส่งต่อคอมฯ สภาพดี พร้อมใช้งานให้แก่โรงเรียนชนบท

 

 

เคทีซีส่งต่อคอมฯ สภาพดี พร้อมใช้งานให้แก่โรงเรียนชนบท
ภายใต้โครงการ “เคทีซีส่งต่อคอมฯ จากพี่สู่น้อง”
 
 
นางสาวชนิดาภา สุริยา (กลางซ้าย) ผู้บริหารสูงสุด สายงานบริการลูกค้าและสนับสนุนธุรกิจ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเคทีซี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สภาพดีพร้อมใช้งาน จำนวน 145 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนในชนบท โดยมีนายพิเชษฐ เขาแก้ว (กลางขวา) ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองบอน จังหวัดนครสวรรค์ ตัวแทนคณะครูอาจารย์รับมอบ ภายใต้กิจกรรม “เคทีซีส่งต่อคอมฯ จากพี่สู่น้อง” โดยในปี 2566 เคทีซีได้มอบคอมพิวเตอร์ รวมจำนวน 184 เครื่อง ให้กับ 6 โรงเรียน เพื่อจัดส่งคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป ณ เคทีซี ทัช อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33 เมื่อเร็วๆ นี้
 
 
KTC Hands Over Ready-to-Use Computers in Good Condition to Rural Schools
as part of the “KTC Pays It Forward with Computers: From Older to Younger” Project.
 
Ms. Chanidapa Suriya (center to the left), Head of Customer Service and Business Support Business Unit, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, on behalf of KTC executives and employees, handed over a donation of 145 desktop computers and notebook computers, in good condition and ready for use, to rural schools. Mr. Pichet Khao Kaew (center to the right), Director of Ban Khlong Bon School in Nakhon Sawan province, along with representatives of the teachers, graciously accepted the award. The donation was collected from the "KTC Pays It Forward with Computers: From Older to Younger" activity. In 2023, KTC has supplied a total of 184 computers to 6 schools, enhancing computer access for both teachers and students. The donation ceremony recently took place at KTC TOUCH, UBC II building, on Sukhumvit 33 road.