กปน. จัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน ครั้งที่ 1/2567

กปน. จัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน ครั้งที่ 1/2567

 

 

กปน. จัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน ครั้งที่ 1/2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงเรียนวัดบางโปรง จ.สมุทรปราการ

 

 
 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนวัดบางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน ครั้งที่ 1/2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วย นางเมธาวี สุชาติล้ำพงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) คณะผู้บริหารจากฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ฝ่ายคุณภาพน้ำ โดยได้รับเกียรติจาก พระสาโรจน์ นิ่มเนียม ตัวแทนเจ้าอาวาสวัดบางโปรง นางสาวอรอุมา ศรีเอี่ยมจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบางโปรง ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
 
 
สำหรับกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชนครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยรวบรวมผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ “ช่างประปาเพื่อประชาชน” ที่มีจิตอาสา มาช่วยซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา พร้อมด้วย ฝ่ายคุณภาพน้ำ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้กับโรงเรียนวัดบางโปรง วัดบางโปรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เพื่อส่งเสริมการนำทักษะความรู้วิชาชีพช่างประปาไปปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง สร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม และยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง กปน. และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CSR ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป