วิริยะประกันภัย ร่วมกับ คปภ.สนับสนุนน้ำดื่ม เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ คปภ.สนับสนุนน้ำดื่ม เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

 

 

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ คปภ.สนับสนุนน้ำดื่ม เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุนารี ประจำปี 2567

 

นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด จาก นางสาวมณี ไวยภาษ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ โมรินทร์ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด้านสาขา เป็นผู้แทนบริษัทฯร่วมมอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งมอบน้ำดื่มให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนผู้เข้าร่วมขบวนรำบวงสรวงในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2567 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา