“เอ็นไอเอ – ธ.ออมสิน” ร่วมปั้นผปก. “ESG”

“เอ็นไอเอ – ธ.ออมสิน” ร่วมปั้นผปก. “ESG”

 

 

 

“เอ็นไอเอ – ธ.ออมสิน” ร่วมปั้นผปก. “ESG”

 

กรุงเทพฯ 19 เมษายน 2567  – ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พร้อมด้วยนายสมชาย อาภรณ์พงษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs Start up กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ นายปริวรรต วงษ์สำราญ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และนางสาวชาลิณี คันธวณิช(ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up ธนาคารออมสิน ร่วมเปิดตัว “หลักสูตรการสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับ ESG ให้กับกลุ่มเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ และธุรกิจเพื่อสังคมให้บรรลุเป้าหมาย “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ผ่านบทเรียนออนไลน์ 10 วิชา และ 7 กรณีศึกษาจากองค์กรทางสังคมและธุรกิจไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ถนนโยธี

 

รายชื่อบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1. นายธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์  ผู้ก่อตั้ง QUALY แบรนด์ผู้ออกแบบของใช้พลาสติกรักษ์โลก

2. นางสาวสิรินารถ ธเนศวรกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอ.พี. วัน จํากัด  

3. นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

4. ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

5. นายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs Start up กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

6. นางสาวชาลิณี คันธวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up ธนาคารออมสิน

7. ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (DX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. ภก.ชาญชัย ธรรมร่มดี กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ