SCGC เดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็ง เปิดตัวโมเดล “มหัศจรรย์ชุมชน”

SCGC เดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็ง เปิดตัวโมเดล “มหัศจรรย์ชุมชน”

 

 

SCGC เดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็ง เปิดตัวโมเดล “มหัศจรรย์ชุมชน” มุ่งสร้างอาชีพอย่างมีคุณค่า ด้วยหลักพึ่งพาตนเอง   โชว์ศักยภาพกลุ่มผู้สูงวัย – สตรี – คนรุ่นใหม่  

 

 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรระดับภูมิภาคที่มุ่งเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน เปิดตัวโมเดล “มหัศจรรย์ชุมชน” (Amazing Community) มุ่งลดความเหลื่อมล้ำตามเป้าหมาย SDG & ESG พร้อมเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมด้วยหลักพึ่งพาตนเอง ต่อยอดการสร้างอาชีพอย่างมีคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมโชว์ศักยภาพชุมชน และสร้างแรงบันดาลใจสู่สังคม ผ่านพลังมหัศจรรย์ของ 3 ชุมชน 3 กลุ่มวัย ได้แก่ ผู้สูงวัย สตรี และคนรุ่นใหม่ 

นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC เผยว่า “SCGC ทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยองมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ผ่านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การจัดตลาดนัดชุมชนภายในโรงงาน การใช้บริการต่าง ๆ จากท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่กว่า 56 ล้านบาทในปี 2566 ที่ผ่านมา”

“จากการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด ทำให้เห็นถึงศักยภาพ วิธีคิด และวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนหลากหลายกลุ่ม จึงนำมาสู่การถอดบทเรียนเพื่อการสร้างอาชีพอย่างมีคุณค่า ภายใต้โมเดล ‘มหัศจรรย์ชุมชน’ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ 1) คิดพึ่งพาตนเอง พร้อมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 2) ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต 3) สร้างโอกาส สร้างอาชีพให้กับผู้อื่น 4) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ SCGC ยังได้นำเรื่องราวการสร้างอาชีพอย่างมีคุณค่าภายใต้โมเดลมหัศจรรย์ชุมชนจาก 3 ชุมชน 3 กลุ่มวัย ได้แก่ ผู้สูงวัย สตรี และคนรุ่นใหม่ มาเผยแพร่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเตรียมขยายโมเดลดังกล่าวสู่วงกว้างต่อไป” ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม SCGC กล่าวเพิ่มเติม

ด้านนางประไพ คชรินทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา ตัวแทนพลังมหัศจรรย์จากกลุ่มผู้สูงวัย กล่าวว่า “หลังจากเกษียณอายุราชการ มีความสนใจที่จะหางานอดิเรกทำโดยได้ศึกษาข้อมูลมากมาย กระทั่งได้มารู้จักกับ ‘ชันโรง’ แมลงตัวเล็กที่ให้คุณค่ามหาศาล ให้น้ำผึ้งที่มีความพิเศษ มีสรรพคุณทางยา และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์มากมาย จึงตัดสินใจสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงชันโรง จนเกิดรายได้และพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ “บ้านมีชันดี” แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ สามารถเป็นแรงผลักดันให้ผู้สูงวัยในชุมชนได้หันมาสร้างคุณค่าให้ตนเองด้วยการเลี้ยงชันโรง และอาชีพเสริมอื่นๆ เพิ่มรอยยิ้มและเติมกำลังใจให้ผู้สูงวัยกลับมามีชีวิตชีวากันอีกครั้ง สร้างเครือข่ายความสุขในวัยเกษียณได้อย่างแท้จริง”

ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจฯ มีเครือข่ายผู้เลี้ยงชันโรงมากกว่า 50 ราย สร้างรังให้ชันโรงกว่า 400 รัง โดย SCGC ได้นำผู้เชี่ยวชาญมาต่อยอดองค์ความรู้ นำน้ำผึ้งที่ได้ไปทดสอบเตรียมพร้อมที่จะขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ GAP พร้อมทั้งช่วยขยายเครือข่ายและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สินค้าประจำจังหวัดระยอง 

ด้านนางประคอง เกิดมงคล ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชนมาบชลูด ตัวแทนจากพลังมหัศจรรย์ของกลุ่มสตรี กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของกลุ่มฯ มาจากการรวมตัวของแม่บ้านที่มีข้อจำกัดและมีความจำเป็นในการดูแลสมาชิกในครอบครัว โดยรับงานตัดเย็บเสื้อผ้าในชุมชน แต่ก็มีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางมาตัดเย็บชิ้นงานของแต่ละคน จึงเปลี่ยนรูปแบบเป็นการตัดเย็บกระเป๋าผ้าแทน ซึ่งสมาชิกทุกคนสามารถทำที่บ้านได้ และทำได้วันละหลายชิ้นงาน ซึ่งเรามีการจัดสรรรายได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทำให้กลุ่มแม่บ้านได้กลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้ง และที่สำคัญคือช่วยกระจายรายได้ให้กับสมาชิกที่อยู่ภายในชุมชน จนในที่สุดเราได้พัฒนากระเป๋าผ้าออกมาหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ “ชลูด Chalüd” ที่มีสโลแกนว่า “ทุกรอยเย็บ มาจากรอยยิ้ม”

 ทั้งนี้ SCGC ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบสินค้า การเสริมทักษะการตัดเย็บและการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบการดีไซน์ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน การทำการตลาดออนไลน์ และการออกร้านในกิจกรรมต่าง ๆ

 

สำหรับนางสาวรัณยณา จั่นเจริญ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านรลิณ กรีน ลีฟวิ่ง ตัวแทนพลังมหัศจรรย์คนรุ่นใหม่ กล่าวว่า “ความตั้งใจแรกคือ อยากให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้ของที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ใช้แล้วปลอดภัยไม่เกิดอาการแพ้ จึงเริ่มศึกษาสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอย่างจริงจัง ทั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด น้ำยาล้างจาน และอื่น ๆ เมื่อลองใช้กันเองในครอบครัวแล้วเห็นผลลัพธ์ที่ดี ก็เริ่มแบ่งให้คนรอบตัวได้ทดลองใช้ และเริ่มผลิตขายให้สำหรับผู้ที่สนใจ ภายใต้แบรนด์ บ้านรลิณ โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค และน้ำทิ้งจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เราพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบเป็นพิเศษ มีการสร้างเครือข่ายกับเกษตรกรในพื้นที่ รับวัตถุดิบที่ปลูกแบบอินทรีย์ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อผลิตเป็นสินค้า ซึ่งช่วยกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย”

ทาง SCGC ได้เข้ามามีส่วนช่วยเติมเต็มวิสาหกิจชุมชน “บ้านรลิณ” ในเรื่องกระบวนการขอรับการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การอาหารและยา หรือ อย. การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการร่วมกันพัฒนาสารสกัดธรรมชาติอื่น ๆ รวมถึงเรื่องการสร้างแบรนด์ ออกแบบโลโก้ และทำการตลาด เป็นต้น  

 

SCGC Moves Forward with Empowering Communities, Launches “Amazing Community” Model

to Foster Valuable Jobs through Self-Reliance,

Highlighting the Potential of the Elderly, Women, and Young Generation

SCG Chemicals Public Company Limited, or SCGC, a leading integrated chemical player in the region focusing on business growth alongside sustainability, has launched the "Amazing Community" model aimed at reducing inequalities in line with SDG & ESG goals. The initiative is set to empower communities through principles of self-reliance in a concrete manner, enhancing valuable job creation that benefits both society and the environment. It showcases the potential of communities and inspires society through the amazing power of three community groups: the elderly, women, and young generation.

            Namthip Samphowprasert, Brand Management and CSR Director of SCGC, revealed, “SCGC has been continuously working on social and environmental initiatives and promoting the local economy in Rayong Province. This includes fostering job promotion, generating income through the development of community enterprises, organizing community markets within the plant premises, and utilizing services from the local area, which helped contribute over 56 million baht to the community's income in 2023.”

“Working closely with communities has allowed us to see their potential, thought processes, and ways of life, leading to valuable lessons in job creation under the 'Amazing Community' model. This includes 1) fostering self-reliance and continuous self-development, 2) engaging in occupations with integrity, 3) creating opportunities and jobs for others, and 4) being environmentally conscious. SCGC has also shared stories of creating valuable occupations under the Amazing Community model from three age groups: the elderly, women, and young generation. These efforts aim to inspire and prepare for the further scale-up of this model,” said the Director of Brand Management and CSR of SCGC.

Prapai Kotcharin, Chairperson of the Baan Thapma Stingless Beekeeping Community Enterprise, who represents the Amazing Power of the Elderly, said, “After retiring from government service, I became interested in finding a hobby. I did a great deal of research and discovered the 'stingless bee,' a small insect of immense value. The honey produced by these bees is not only unique but also possesses medicinal properties and can be developed into a variety of beneficial products. Then, I decided to create a network of stingless beekeepers, which generated income and led to the development of products under the brand 'Baan Mee Chan Dee.' More importantly, it has inspired elderly people in the community to engage in stingless beekeeping and other side jobs, bringing smiles and boosting morale among the elderly. This encourages them to lead more vibrant lives and truly builds a network of happiness in retirement.”

Currently, the enterprise network includes more than 50 stingless beekeepers managing over 400 hives. SCGC has brought in experts to enhance knowledge and test the honey in preparation for Good Agricultural Practices (GAP) certification. This initiative also helps expand the network and elevate the products to become signature goods of Rayong Province.

Prakong Kerdmongkol, Chairperson of the Map Chalud Community Enterprise, who represents the Amazing Power of Women, said, “Our group's inception stemmed from the gathering of housewives facing constraints and needing to care for family members. They took on sewing jobs within the community but traveling to sew each piece proved challenging. This led to a shift toward fabric bag production, which all members could do from home and complete several pieces per day. We have implemented an equitable and fair income distribution, allowing the housewives to regain self-esteem. Importantly, it has helped distribute income among community members. Ultimately, we developed a variety of fabric bags under the brand ‘Chalüd,’ with the slogan ‘Every stitch comes from a smile.’”

Furthermore, SCGC has played a role in product development, enhancing sewing skills, and promoting management knowledge. This collaboration has fostered product designs that meet sustainability standards, facilitated online marketing, and supported participation in various events.

Ranyana Chancharoen, Chairperson of the Baan Ralin Green Living Community Enterprise, who represents the Amazing Power of Young Generation, said, “Our initial intention was to provide our family members with products made entirely from natural ingredients, ensuring safety and preventing allergic reactions. We seriously began to study natural product formulations, including cleaning agents and dishwashing liquids, among others. After seeing positive results within our family, we started sharing them with friends for trial and eventually began producing them for interested consumers under ‘Baan Ralin’ brand. Our products, made from 100% natural ingredients, are safe for consumers and environmentally friendly, as the wastewater from the products is also eco-friendly. We meticulously select our ingredients and have established a network with local farmers, sourcing organically grown ingredients that do not use pesticides. This ensures product quality and helps to generate income for farmers.”

SCGC has also contributed significantly to the “Baan Ralin” community enterprise by assisting in the process of obtaining certifications from various agencies such as the Food and Drug Administration (FDA). SCG has supported product quality testing, the development of other natural extracts, and branding, including logo design and marketing strategies.

For more information, please visit: https://www.scgchemicals.com/