ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 บางจาก ศรีราชา (BSRC) แข็งแกร่ง

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 บางจาก ศรีราชา (BSRC) แข็งแกร่ง

 

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 บางจาก ศรีราชา (BSRC) แข็งแกร่ง

สร้างสถิติกำลังการกลั่นสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทฯ

สะท้อนประสิทธิภาพและการผนึกกำลังทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทบางจาก

 

 

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2567 มีรายได้จากการขายและให้บริการ 63,583 ล้านบาท EBITDA 2,117 ล้านบาท มีกำไร 855 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.25 บาท ธุรกิจโรงกลั่นสร้างสถิติใหม่ด้วยกำลังการกลั่น 150,300 บาร์เรลต่อวัน ในขณะที่ยอดขายปลีกเฉลี่ยของสถานีบริการสูงถึงระดับ 887 ล้านลิตร

 

          นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ของปี 2567 สะท้อนประสิทธิภาพและการผนึกกำลังทางธุรกิจจาก Synergy ภายในกลุ่มบริษัทบางจาก โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 63,583 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยมี EBITDA 2,117 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 855 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 198% จากไตรมาสก่อน เพิ่มขึ้น 263% จากช่วงเดียวกันของปี 2566 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.25 บาท 

 

ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน สร้างสถิติใหม่ด้วยกำลังการกลั่น 150,300 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นกำลังการกลั่นที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทฯ (คิดเป็นร้อยละ 86 ของกำลังการผลิต) ค่าการกลั่นปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบเชิงลบของสินค้าคงคลังลดลง

 

ธุรกิจการตลาด ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสถานีบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากไตรมาสก่อนหน้า ยอดขายปลีกเฉลี่ยของสถานีบริการสูงถึงระดับ 887 ล้านลิตร ได้รับปัจจัยบวกจากแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพและยอดขายฟื้นตัวจากสถานีบริการที่เปลี่ยนตราสัญลักษณ์เป็นแบรนด์บางจาก ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส 1 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนตราสัญลักษณ์สถานีบริการเป็นบางจากแล้วเสร็จ 332 สถานี จากจำนวนสถานีบริการภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ทั้งหมด 829 สถานี เป็นไปตามแผนงาน

 

นายบัณฑิตกล่าวทิ้งท้ายว่า “ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจการตลาดของบริษัทฯ จะเดินหน้าตามกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมตอบรับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างทันท่วงที โดยจะติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ผนึกกำลังทางธุรกิจและผสานประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมเพื่อพลังงานที่เหนือกว่า”