ธนาคารธนชาต (TBANK) ไตรมาส 1 กำไรก่อนภาษีเติบโตสูง ผลการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายพันธกิจ

ธนาคารธนชาต (TBANK) ไตรมาส 1 กำไรก่อนภาษีเติบโตสูง ผลการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายพันธกิจ

 

 

 

 

ธนาคารธนชาต (TBANK) ไตรมาส 1 กำไรก่อนภาษีเติบโตสูง
ผลการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายพันธกิจ

 

 


บมจ. ธนาคารธนชาต (TBANK) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 3,650 ล้านบาท ขณะที่กำไรก่อนภาษีเติบโตสูงถึง 18.70% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน ด้านการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายพันธกิจในทุกด้าน ตอกย้ำด้วยรางวัลคุณภาพอันดับหนึ่งด้านสินเชื่อรถยนต์


นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2562 จำนวน 3,650 ล้านบาท ลดลง 3.41% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของธนาคารได้หมดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 แต่หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานก่อนภาษี ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 771 ล้านบาท หรือ 18.70% ซึ่งเกิดจากความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์บนพื้นฐานของการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานไตรมาสนี้กับไตรมาสก่อน กำไรสุทธิเติบโตขึ้น 2.44% และเป็นการเติบโตของกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่องหลังจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้หมดไป ซึ่งสามารถสะท้อนได้ว่าธนาคารมีความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจหลักมากขึ้นเป็นลำดับ ในขณะที่พันธกิจของปีนี้ก็ยังดำเนินไปได้ด้วยดีตามแผน โดยธนาคารยังรักษาความเป็นที่ 1 ในสินเชื่อเช่าซื้อที่เติบโต 2.81% จากสิ้นปี (13.71% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน) การรักษาคุณภาพสินทรัพย์ให้ NPL อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งอยู่ที่ 2.19% รวมถึงการขยายสัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA) ที่สามารถปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 49.31%”


“นอกเหนือจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งตามที่ได้กล่าวมา ธนาคารธนชาตยังได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยการได้รับรางวัล “ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อรถยนต์แห่งปี (Automobile Lending Product of the Year)” ซึ่งประเมินจากสถาบันการเงิน 300 แห่งจากทั่วเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาตะวันตก กว่า 42 ประเทศ ในงานมอบรางวัล The Asian Banker 2019 จัดโดยนิตยสาร The Asian Banker นิตยสารการเงินการธนาคารชั้นนำของเอเชีย ซึ่งธนาคารธนชาตได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้ เนื่องจากธนาคารมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ที่แข็งแกร่ง


ในขณะที่มี NPL Ratio ในระดับต่ำ และยังเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ดำเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนเครดิตบูโรใหม่ อีกทั้งการเปิดตัว “Auto Loan Digital Experience (ALDX)” ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการบริหารจัดการ ตลอดจนการให้บริการสินเชื่อรถยนต์บนช่องทางดิจิทัลเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา ตอกย้ำการให้บริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาการให้บริการที่มีความโดดเด่นเป็น “อันดับหนึ่งด้านสินเชื่อรถยนต์” มาอย่างยาวนาน” นายประพันธ์กล่าวเสริม