ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ตั้งนายเสถียร เลี้ยววาริณ เป็นกรรมการผจก.

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ตั้งนายเสถียร เลี้ยววาริณ เป็นกรรมการผจก.

 

 

 

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ตั้งนายเสถียร เลี้ยววาริณ เป็นกรรมการผจก.

 


เสถียร เลี้ยววาริณ MD-SCBLIFEบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE ประกาศแต่งตั้ง นายเสถียร เลี้ยววาริณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมานายเสถียร เลี้ยววาริณ จะเข้ามารับหน้าที่ในการบริหาร กำหนดกลยุทธ์ ขับเคลื่อนทิศทางการเติบโตของ SCBLIFE เพื่อยกระดับขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ และการมุ่งพัฒนาทั้งด้านนวัตกรรมที่สอดรับต่อการปรับเปลี่ยนของเทคโยโลยี และการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศทุกด้านในระยะยาว เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ กว่าหนึ่งล้านรายทั่วประเทศที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทดูแล ภายใต้นโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงพันธกิจหลักด้านสังคมในการมุ่งสร้างหลักประกันอันมั่นคงผ่านการประกันชีวิตให้แก่ครอบครัวไทย อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืน


นายเสถียร อายุ 52 ปี มีประสบการณ์และความชำนาญในอุตสาหกรรมและการบริการทางการเงินมากว่า 25 ปี เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์องค์กร การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร ในอดีต ถือได้ว่าเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอย่างดี ด้วยการเริ่มต้นชีวิตการทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ และยังเป็นพนักงานที่ได้รับทุนจากทางธนาคารฯ ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอีกด้วย ก่อนที่นายเสถียรจะก้าวเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ SCBLIFE ได้เคยร่วมงานกับสถาบันการเงินชั้นนำดูแลรับผิดชอบการบริหารงานในระดับสูงสุด ครอบคลุมหลายตำแหน่ง


อาทิ ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์และธุรกิจ ผู้บริหารฝ่ายดิจิทัล แบงก์กิ้ง และผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารแบงก์แอสชัวรันส์ ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)


ทั้งนี้ จากประสบการณ์ความชำนาญของนายเสถียร นับเป็นจุดแข็งที่เข้ามาเสริมศักยภาพให้กับ SCBLIFE ในการสร้างการเติบโตที่โดดเด่น และนำพาบริษัทให้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง ในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของคนไทยที่เข้าใจ และมีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จทางการเงินที่มั่นคงให้แก่ลูกค้าชาวไทยทุกคน พร้อมช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งของ SCBLIFE ในฐานะที่เป็น “บริษัทประกันชีวิต ที่คุณไว้วางใจ” อีกด้วย