ทิพยประกันภัย ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ทิพยประกันภัย ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 

 

 

 

 

ทิพยประกันภัย ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 

 

 

 


ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย รับมอบประกาศนียบัตร ที่รับรองว่า บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำไตรมาส 2 – 3/2560 จาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและเลขาธิการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการประชุมประจำปีโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนโยบายของบริษัทในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมมาภิบาล ต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี