การแปรรูป คือ ขบวนการโยกย้ายทรัพย์สินของรัฐให้เอกชน ใช่หรือไม่?

การแปรรูป คือ ขบวนการโยกย้ายทรัพย์สินของรัฐให้เอกชน ใช่หรือไม่?

 

 

CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

 

 การแปรรูป คือ ขบวนการโยกย้ายทรัพย์สินของรัฐให้เอกชน ใช่หรือไม่?

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.)เคยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ100% ซึ่งเป็นเครื่องมือของรัฐในการบริหารกิจการพลังงานทั้งระบบในฐานะกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐาน การแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท)คือการทำลายเครื่องมือของรัฐในการบริหารทรัพยากรปิโตรเลียม และกิจการพลังงานของประเทศ ด้วยการเปลี่ยนให้เป็นกิจการค้ากำไรสูงสุดของธุรกิจเอกชน

ทำให้นึกถึงคำพูดของโจเซฟ สติกลิสท์ ( Joseph Stiglitz) นักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมที่ได้รับรางวัลโนเบลในปี2544 เป็นที่ปรึกษาธนาคารโลก เคยกล่าวอมตพจน์ว่า Privatization is Briberization แปลความหมายได้ว่า การแปรรูปรัฐวิสาหกิจคือ การกินสินบน หรือเป็นรูปแบบหนึ่งของการคอร์รัปชัน สติกลิสท์กล่าวว่า การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คือการบอกขายรัฐวิสาหกิจให้ต่ำกว่าราคาตลาด พวกตนก็สามารถฉวยเอามูลค่าสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจก้อนโตเข้าตัว และไม่ต้องคอยฉกเอากำไรจากรัฐวิสาหกิจเป็นรายปีอีกต่อไป ทั้งยังไม่ต้องปล่อยทิ้งไว้ให้คนอื่นเข้ามากอบโกยอีกด้วย

และถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่รัฐบาลที่ประกาศเรื่องปฏิรูปบ้านเมือง เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน หากเริ่มจากการปฏิรูปพลังงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ควรเริ่มคิดว่าประเทศจะพึ่งตัวเอง ยืนบนขาตัวเอง มีมือมีแขนที่ตักอาหารใส่ปากตัวเองได้อย่างไร?


รสนา โตสิตระกูล
24 พ.ย. 2559