3 คำถาม ถอดรหัสตัวเอง สร้างสัมมาอาชีพที่ยั่งยืน

3 คำถาม ถอดรหัสตัวเอง สร้างสัมมาอาชีพที่ยั่งยืน

 

 

 

เรื่อง : ผศ. ดร.วีรณัฐ โรจนประภา
นักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัย นายกสมาคมบ้านปันรัก


3 คำถาม ถอดรหัสตัวเอง
สร้างสัมมาอาชีพที่ยั่งยืน


ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีผู้คนมากมายมาถามผมว่า “จะทำอาชีพอะไรดี ที่ใช่ ได้เงิน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ?” ผมไม่ลังเลเลยที่จะตอบว่า “สัมมาอาชีพเป็นจุดเริ่มต้น และคำตอบสุดท้ายครับ !” แล้วสัมมาอาชีพที่ตอบโจทย์ชีวิตในทุกแง่มุม เริ่มต้นจากจุดไหน ? บทความนี้ ผมมีคำตอบ


ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ถ่ายทอดนวัตกรรมความคิดนี้ จากหัวข้อ “สัมมาอาชีพ” ในงานเสวนาของพระเดชพระคุณ หลวงพ่ออลงกต ติกขปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งจัดขึ้น ณ บ้านอารีย์ ผมจึงขอนำ “องค์ความรู้” ที่บรรยายวันนั้นมาแบ่งปันทุกคน


องค์ความรู้นี้ เกิดจากการที่ผมได้ศึกษา “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” มากว่า 10 ปี จากมหาปราชญ์ที่ผมเทิดทูนสุดหัวใจ นั่นคือ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ผมขอเรียกเครื่องมือในการค้นหาสัมมาอาชีพในตัวเองนี้ว่า “3 ห่วง เปลี่ยนชีวิต สร้างสัมมาอาชีพที่ยั่งยืน!” เรามาเริ่มกันเลยครับ


ให้คุณตอบคำถาม 3 ข้อ ดังนี้
1. คุณมีความสามารถอะไร ?
2. สังคมมีปัญหาอะไร ?
3. คุณมีใจรักอะไร ?


เมื่อคุณใคร่ครวญจนได้คำตอบแล้ว ให้เขียนออกมา จากนั้นก็วาดออกมาเป็น 3 ห่วง วางทับซ้อนกัน (แต่ละห่วง คือตัวแทนของคำถามข้างต้น) มันจะมีซับเซตตรงกลาง ซึ่งเป็นจุดร่วมของทั้ง 3 ห่วง นี่แหละ คือ “อาชีพของคุณ”


อย่างไรก็ดี หากจนแล้วจนรอด ก็ยังตอบคำถาม 3 ห่วงที่ว่า ไม่ได้เสียที ผมมี 2 ตัวช่วย ที่ช่วยให้คุณค้นพบตัวเองเพื่อสร้างสัมมาอาชีพได้ง่ายขึ้นไปอีกครับ


ตัวช่วยที่ 1 อนุญาตให้คุณถอดออกได้หนึ่งห่วง ห่วงนั้นคือ “ห่วงคุณมีใจรักอะไร” เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะสิ่งที่รักอยู่ที่ใจเราความจริงที่เป็นอมตะคือเราเปลี่ยนตัวเองง่ายกว่าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมห่วงนี้จึงเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดครับ เช่น สิ่งที่ทำในวันนี้เราอาจไม่ได้เริ่มจากความรัก แต่วันหนึ่งเมื่อสิ่งที่เราทำหรืองานนั้นๆ เกิดผลดีต่อคนอื่นหรือช่วยชีวิตคนได้เปลี่ยนจากแววตาหม่นเศร้ากลายเป็นแววตาแห่งความหวังเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งให้มีพลัง และดำเนินชีวิตต่อไปได้สิ่งดีๆ เหล่านี้จะทำให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ และแปลงมาเป็นความรักได้ในที่สุด เมื่อถอดห่วงนี้ออกไปแล้ว ให้เราดูที่เป็นจุดร่วมของ 2 วงที่เหลือนั่นแหละครับ คือ “อาชีพของคุณ”


ตัวช่วยที่ 2 อนุญาตให้ถอด “ห่วงความสามารถ” ออก ความสามารถเราสร้างได้ ฝึกได้ หรือทำซ้ำๆ และในที่สุดจะกลายเป็นความชำนาญครับ แต่ปัญหาสังคมเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วสะสมและมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง จึงยากที่จะเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น เมื่อถอดห่วงนี้ออกไปแล้ว ให้เราดูที่เป็นจุดเดียวที่เหลืออยู่ คือปัญหาสังคมมีอะไรบ้าง ? นั่นแหละครับ คือ “อาชีพของคุณ”


เมื่อเราเหลือห่วงข้อสุดท้ายคือ “สังคมมีปัญหาอะไร ?” ให้คุณกลับมาถามตัวเองว่า คุณสนใจปัญหาสังคมไหนเป็นพิเศษ หรืออยากจะช่วยแก้ปัญหาใดให้สังคม หากพบคำตอบ ผมยินดีด้วยที่คุณได้ค้นพบ “สัมมาอาชีพ” เรียบร้อยแล้ว

จุดเริ่มต้นของสัมมาอาชีพที่แท้จริง จะเริ่มต้นขึ้น เมื่อคุณเห็นปัญหาของสังคมครับ !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (ในนามตัวแทนบริษัทประชาสัมพันธ์)
คุณอรพรรณ กังเอง โทร. 081 909 1625 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณสุรศักดิ์ สีลูกวัด โทร. 098 263 8694 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณจารุวรรณ เวชตระกูล โทร. 063 362 8955 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.