ไหว้สาพระธาตุ หริภุญชัย…อิ่มบุญสุขใจ นมัสการพระมหามุนีในวิหาร

ไหว้สาพระธาตุ หริภุญชัย…อิ่มบุญสุขใจ นมัสการพระมหามุนีในวิหาร

 

    

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล
 
 
ไหว้สาพระธาตุ หริภุญชัย…อิ่มบุญสุขใจ นมัสการพระมหามุนีในวิหาร อีกตำนานพระเจ้าทองทิพย์ที่เล่าขาน..หนึ่งปาฏิหาริย์พระรอดลำพูนในเบญจภาคี..สร้างศรัทธา บารมี มาที่ จังหวัดลำพูนจ้าว.
 
 
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง จังหวัดลำพูน ที่ชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยในแต่ละวัน ต่างเดินทางมาสักการะ องค์พระธาตุอันสง่างาม ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมเจดีย์ทรงพุกามและศรีลังกา ตามแบบเฉพาะเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในอาณาจักรหริภุญชัย และได้รับการเคารพสักการะจากพุทธศาสนิกชนและบูรพกษัตริย์สืบมาจากอดีตจนปัจจุบัน เป็นเวลากว่าพันปีแล้ว โดยมีความเชื่อกันว่า เป็นพระธาตุประจำของผู้ที่เกิดปีระกา (หรือปีไก่) ที่ต้องมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตสักครั้ง
 
 

 
 
และอีกสถานที่ภายในวัดแห่งนี้คือพระวิหารที่มีพระประธานสีทอง นามว่าพระมหามุนีศรีหริภุญชัย ปางสมาธิ ประดิษฐ์ฐานอยู่ ภายในโดย ลุงทอง ชาวจังหวัดลำพูนในวัยเกษียณและได้ใช้เวลามาเป็นเจ้าหน้าที่ เล่าว่าในทุกๆวัน จะมีประชาชนทุกสารทิศทะยอยมากราบขอพรและทำบุญกัน โดยผู้คนจะมีจำนวนมากในวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์ ลุงทองบอกวัดนี้สร้างมาประมาณ 1.300 กว่าปีเท่าที่ตนเองรู้ คนที่มาเท่าที่ทราบมักจะมาเดินสมาธิ รอบองค์พระธาตุ เพื่อให้เกิดสิ่งดีงามแก่ชีวิตตามความเชื่อ ความศรัทธา และเข้ามากราบขอพรพระมุนีทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคล
 
 

 
 
สำหรับพระอุโบสถหลังเล็ก ซึ่งอยู่บริเวณหน้าวัด ส่วนใหญ่พุทธศาสนิกชนที่มาวัพระธาตุหริภุญญชัย หากไม่สังเกตก็จะเดินผ่านไปแล้ว เข้าไปยังวิหาร และองค์พระธาตุเลย แต่ที่อุโบสถมีพระประธาน ซึ่งมีนามว่า เจ้าทองทิพย์ หรือหลวงพ่อทองทิพย์ ประดิษฐานอยู่ โดย พระครูปลัดสุทัศน์ สุททสฺสโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธาตุหริภุญชัย ท่านบวชเรียนอยู่ในพระพุทธศาสนามาได้ 50 พรรษาแล้วได้บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาว่า พระเจ้าทองทิพย์สร้างมาอยู่คู่กับวัดนี้ โดยเจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย คือเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เป็นผู้อัญเชิญมาจากวัดหนองหนาม ด้วยท่านเดินทางไปตามหัวเมืองต่างๆ และเคารพนับถือครูบาฯวัดหนองหนามโดยไปกราบนมัสการอยู่บ่อยครั้ง พอไปรู้กิตติศัพท์ของพระพุทธรูปองค์นี้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ จึงอัญเชิญมาไว้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งจะเจอเหตุการณ์มหัศจรรย์สำคัญเกิดขึ้นเกี่ยวกับพระประธานนี้ตลอด เข่น เวลามีการอุปสมบทพระภิกษุ โดยคนที่จะมาบวชหากมีอายุไม่ถึง20ปีเต็ม ก็จะเกิดอภินิหารขึ้น พระอนุชาผู้ทำการบวชให้ จะสวดไม่ขึ้น คู่สวดก็สวดไม่ขึ้น บางครั้งคนที่มาบวชก็เกิดอาการ เป็นลม หมดสติไป มีการสืบประวัติกันปรากฎว่าคนที่มาบวชมีอายุไม่ถึงเกณฑ์
 
  
 
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าทองทิพย์ พระครูปลัดสุทัศน์เล่าถึงความเชื่อ ความศรัทธาที่ผู้คน เข้ามากราบขอ พระประธานองค์นี้เพราะมีความงดงามลักษณะคือปางสะดุ้งมาร หรือปางมารวิชัย และเป็นศิลปะเชียงแสนผสมผสานสุโขทัยตามแบบล้านนา จากที่คนส่วนใหญ่มาวัดแล้วอาจจะมุ่งเข้าไปภายในโดยผ่านอุโบสถที่ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ไปนั้น พระครูปลัดบอกว่า การที่คนเข้ามาที่นี่ตามความเชื่อ คงมีศักดิสิทธิ์ดลใจ ให้เข้ามากราบ ตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เข้ามาในอุบสถ บอกอาตมา เขาบอกมากันหลายคนในกลุ่มแต่คนพวกนั้นไม่ได้เข้ามาเพราะไม่มีบุญวาสนา
 
พระครูปลัดสุทัศน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส บอกอีกว่า หากประชาชนมาวัดพระธาตุหริภุญชัย สักการะองค์พระธาตุ ไหว้พระมหามุนี แล้ว คนมีบุญ ควรเข้ามากราบพระเจ้าทองทิพย์ พระประธานในพระอุโบสถ เพราะสถานที่นี้ใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์ ปาฏิโมกข์ ทอดกฐิน สำหรับคนไทยที่มีความเชื่อ จะมองว่าในพระอุโบสถจะมีความขลัง พระครูเล่า ประวัติ หลวงพ่อทองทิพย์ ที่วัดเดิมสมัยก่อนและไม่อัญเชิญมาที่นี่ว่า หากใครคิดไม่ดี ลบหลู่ ก็จะมีอาการจิตวิปลาส หรือเป็นบ้า ตามคำบอกเล่าสืบกันมา ส่วนคนที่เข้ามาควรกราบขอพรพระเจ้าทองทิพย์ในเรื่องใด พระครูบอกว่า ได้ทุกเรื่องเพราะเป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธา แต่ต้องมีใจอันบริสุทธิ์ แต่ก็ต้องยึดหลักทางวิทยาศาสตร์ ว่าถ้าขอสิ่งใดเราก็ต้องลงมือปฏิบัติให้ดีก่อนแล้วผลที่ดีจะตามมา หลักคามพระพุทธศาสนา
 
พระครูปลัดสุทัศน์บอกว่า คนที่เข้ามาวัดพระธาตุหริภุญชัยแล้วจะได้อะไรกลับไป ท่านบอกว่า อันดับแรกได้ความอิ่มใจ เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะองค์พระบรมธาตุเป็น พระบรมธาตุที่มีความงดงามศักดิ์สิทธิ์ และมีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าต้นแบบล้านนา
 
 


 
 
สำหรับทางโลก ที่มีผู้มีชื่อเสียงวงการบันเทิงเสียชีวิต หลายคน อาจส่งผลให้ประชาชนที่เป็นแฟนคลับ จิตใจหดหู่นั้น พระครูปลัดสุทัศน์บอกว่า เป็นหลักสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ คนทำกรรมแบบไกนจะได้กรรมแบบนั้น ในอดีตเราไม่รู้ว่าทำกรรมอะไรไว้บ้าง บางทีกรรมนั้นอาจมาถึงเราตอนนี้ ซึ่งคนเสพข่าว ก็ต้องใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนา พิจารณาว่าคนเรามีกรรมเป็นของตัวเอง ใครทำกรรมดีก็ได้รับกรรมดี ใครทำความชั่วก็ต้องรับกรรมชั่ว คือ บุญหรือบาปมันอยู่ที่คนทำ กรรมอยู่ที่คนก่อเป็นไปตามหลักธรรม และหากใครมาวัด แล้วอยากมาพูดคุยขอธรรมะกีบอาตมานั้น ก็มีความยินดี หากไม่ติดกิจสงฆ์ใดๆ…”คนเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง ต้องอย่าแพ้ภัยตัวเอง คือคนเราถ้าแพ้ใจ แพ้ไปทุกสิ่ง เพราะฉะนั้น อย่าแพ้ใจตัวเอง” เจริญพร.
 
 


 
 
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร..สถาปัตยกรรมล้านนาไทย..ปลุกขวัญ ปลูกศรัทธา..สบายตา สบายใจ อิทธิฤทธิ์ หรือปาฏิหาริย์ ขึ้นกับวิจารณญาณ ..ด้วยฌาน สั่งสติ ก่อเกิด ปัญญา ด้วยธรรมะ ธรรมดา ควรค่า วันทา มาลำพูน.