กปน. ติดตามความก้าวหน้าตามโครงการขยายเขตพื้นที่ให้บริการ ในพื้นที่เขตลาดกระบัง

กปน. ติดตามความก้าวหน้าตามโครงการขยายเขตพื้นที่ให้บริการ ในพื้นที่เขตลาดกระบัง

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

กปน. ติดตามความก้าวหน้าตามโครงการขยายเขตพื้นที่ให้บริการ

ในพื้นที่เขตลาดกระบัง

 

 

 

วันนี้ (วันที่ 27 มกราคม 2564) ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ รับฟังความก้าวหน้าโครงการ และลงพื้นที่ชุมชนทับยาว เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในการดำเนินการวางท่อประปา โดยมี นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและรายงานความก้าวหน้าเชิงบูรณาการ ตามนโยบาย มท. 2 เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง และชุมชนต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้น้ำประปา เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดปาป้าและของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนชุมชน

 

ทั้งนี้ ชุมชนทับยาว จะมีการดำเนินการวางท่อประปาความยาวประมาณ 500 เมตร เพื่อรองรับการใช้น้ำประปาจำนวน 29 หลังคาเรือน โดยใช้งบประมาณของ กปน. กว่าหนึ่งล้านบาท โดยผู้ที่อาศัยส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ซึ่ง กปน. มีนโยบายให้ผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ สำหรับผู้ที่มีหนังสือรับรองผู้มีรายได้น้อยจากสำนักงานเขต คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดจ่ายน้ำให้บริการประชาชนในพื้นที่ชุมชนทับยาวได้ประมาณเดือน มิถุนายน 2564