กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุ PA 1st

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุ PA 1st

 

                                                                                                                                                      

 

 

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุ PA 1st

 

 

            บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวปาริชาต อนุชิตชาตรี (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Smart จำนวน 1,140,212.60 บาท ให้แก่ นางสาวอริสา สุทธิอัน (ซ้ายสุด) และนางสาวสำนวน ไชยโส (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นบุตรของนางแหล่ สุทธิอัน ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีนายสุปรีชา ผิวขาว (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาโกสุมพิสัย ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564