ทิพยประกันภัย มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันให้ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สู้ภัยโควิด-19

ทิพยประกันภัย มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันให้ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สู้ภัยโควิด-19

 

 

 

·       

ทิพยประกันภัย มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันให้ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สู้ภัยโควิด-19

 

 

คุณบุญจิรา โสตถิทัต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  ทิพยประกันภัย  มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 อาทิเช่น ชุด PPE  (Personal Protective Equipment) จำนวน 1,000 ชุด  ถุงมือยาง จำนวน 20,000  คู่ และหน้ากากอนามัย จำนวน 50,000  ชิ้น ให้แก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ด้วยความห่วงใยและเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19  โดยมี ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมนานนิตย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ  รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  รับมอบ  ณ อาคารหม่อมราชวงษ์สุวพันธ์ ชั้น 1 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ