SYS มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

SYS มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

 

·       

SYS มอบเงิน ล้านบาท ให้คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

นายเจษฎา ปลั่งมณี (ที่ จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ตันติอภิกุล ผู้จัดการ-การบุคคลและธุรการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงก์ มานานมากกว่า 25 ปี เข้ามอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (ที่ จากซ้าย) คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสมทบทุนสร้างห้องปฏิบัติการหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ (ที่ จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศ. เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ (ที่ จากซ้าย) อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ (ที่ จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ร่วมต้อนรับ ณ สำนักงานคณะบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อไม่นานมานี้

 

หมายเหตุภาพข่าวนี้ มีการถ่ายทำภาพข่าวขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564