กลุ่ม กฟผ. มอบ 2 ล้าน และตู้ตรวจโควิด หนุนเชียงใหม่สู้โควิด-19

กลุ่ม กฟผ. มอบ 2 ล้าน และตู้ตรวจโควิด หนุนเชียงใหม่สู้โควิด-19

 

 

 

 

กลุ่ม กฟผ. มอบ 2 ล้าน และตู้ตรวจโควิด หนุนเชียงใหม่สู้โควิด-19

 

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน ล้านบาท ตู้ตรวจโควิด เสากดเจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลหลักที่ดูแลโรงพยาบาลสนามในจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยมีนายพนม บวรวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายถนอมพงค์ ชวลิตชีวินกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ผู้แทนจาก กฟผ. และนายธวัช ขัดผาบ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบ ณ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จ.เชียงใหม่