กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงาน สมุนไพรไทย ทลายโรค ทลายโควิด

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงาน สมุนไพรไทย ทลายโรค ทลายโควิด

 

                                                                                                                                                      

 

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงาน สมุนไพรไทย ทลายโรค ทลายโควิด

 

 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค     เซ็นเตอร์ เปิดงาน สมุนไพรไทย ทลายโรค ทลายโควิด ถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันนี้ – 14 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเวนิวโซน A,B ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก        นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ที่ 3 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ (ที่ 1 จากซ้าย)อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต (ที่ 2 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 4 จากซ้าย)กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)และ นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล (ที่ 5 จากซ้าย)กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิธนชาต เพื่อสังคมไทย ร่วมในพิธี เมื่อเร็ว ๆ นี้